ตอบกลับไปยัง: แต่งงานในไทยเสียเปรียบไหม

หน้าแรก ฟอรั่ม กฎหมายไทย-กฎหมายเทศ แต่งงานในไทยเสียเปรียบไหม ตอบกลับไปยัง: แต่งงานในไทยเสียเปรียบไหม

#6444
chanyajiang
Keymaster

สวัสดีค่ะ
#แต่งงานในไทยเสียเปรียบไหม?

หากทรัพย์สินของคู่สมรสทั้งหมดอยู่ในประเทศไทยก็ต้องตอบว่าการจดทะเบียนสมรสในไทยอย่างเดียวคงจะเพียงพอแล้วจะไปเสียเปรียบอะไร

1. ภรรยาไทยมีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินของสามีในต่างประเทศอยู่แล้วค่ะ เพราะภรรยาคือภรรยา นอกจากจะมีสัญญาการจดแยกทรัพย์สินก่อนแต่ง/หลังแต่งกำกับไว้ให้เป็นอย่างอื่น ก็อาจจะมีสิทธิตอนหลังการเสียชีวิตของผู้เป็นสามีในฐานะทายาท ภรรยาควรศึกษาข้อมูลกฎหมายของประเทศสามีไว้ เพราะแต่ละประเทศมีรายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันเสียทีเดียวไม่ควรจะไปเหมารวมหรือถือเอากฎหมายไทยเป็นหลัก
ประเด็นก็คือหากทรัพย์สินนั้นไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยแต่มีที่ต่างประเทศ คำถามต่อมาควรจะเป็น มีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินของสามีได้อย่างไร?
ภรรยากังวลว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองในทรัพย์สินหรือรายได้ของคู่สมรสที่มีอยู่ในต่างประเทศเช่นอสังหาริมทรัพย์ กิจการธุรกิจหรือเงินบำนาญ เบื้องต้นแนะนำให้นำทะเบียนสมรสไทยไปทำให้เป็นที่ยอมรับของประเทศของคู่สมรสอย่างเป็นทางการโดยไม่ต้องจดทะเบียนซ้ำ ( ซึ่งอย่างหลังนี่ผิดกฎหมาย ทำไม่ได้จริง!)
ในทางทฤษฎี การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยถือว่าเป็นที่ยอมรับในสากลอยู่แล้ว แต่,,, อย่าเข้าใจไปว่าพอสามีเสียชีวิต จขกทนำทะเบียนสมรสไปแปลแล้วนำมาใช้ได้เลยในต่างประเทศซึ่งในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น การทำให้ทะเบียนสมรสเป็นที่ยอมรับจากทางการในต่างประเทศต้องผ่านขั้นตอนนิติกรณ์แปลและรับรองจากสถานทูตของคู่สมรสในประเทศไทยเสียก่อน บางประเทศอาจจำเป็นต้องถือฉบับนิติกรณ์และแปลแล้วมาดำเนินการเองในประเทศปลายทางอย่างที่เรียกกันว่าขั้นตอน transcript นั่นเอง
หลังจากที่ทะเบียนสมรสฉบับแปลและนิติกรณ์นั้นถูกบันทึกในระบบทะเบียนในสำนักงานเขตของสามีจึงจะหมายความว่าการสมรสนั้นเป็นที่ยอมรับจากประเทศนั้นโดยสมบูรณ์
เพื่อตอบโจทย์ข้อ1

2. ลูกคือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายจึงมีสิทธิเรียกร้องการแบ่งทรัพย์สินที่เคยเป็นของผู้เป็นพ่อไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ที่ใดในโลกนี้

3. ลูกที่เกิดในประเทศไทยจากสายเลือดของพ่อต่างชาติจะได้รับสัญชาติตามบิดาก็ต่อเมื่อทางการของประเทศพ่อพิจารณาแล้วว่าชอบด้วยกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอิตาลียอมรับบุตรทุกคนที่เกิดจากบิดาสัญชาติอิตาเลียนให้มีสัญชาติอิตาเลียนตามพ่อโดยไม่มีเงื่อนไข แต่บางประเทศจะต้องมีการสืบประวัติของพ่อก่อนว่าได้สัญชาติโดยกำเนิดหรือไม่แล้วจึงพิจารณาการให้สัญชาติแก่เด็ก เช่นนี้เป็นต้น

ตอบโดย แอดมินเบียร์