ตอบกลับไปยัง: ฟ้องกิ๊ก-เมียน้อย

หน้าแรก ฟอรั่ม กฎหมายไทย-กฎหมายเทศ ฟ้องกิ๊ก-เมียน้อย ตอบกลับไปยัง: ฟ้องกิ๊ก-เมียน้อย

#7079
sornkeaw
Keymaster

“อิตาลี”
ทางอิตาลีคู่สมรสต้องซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันเป็นอันดับแรกในมาตรา 143
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกนอกใจสามารถใช้เป็นเหตุผลในการขอแยกทางและขอหย่าและขอรับค่าเลี้ยงดู (ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการขอแบ่งทรัพย์สิน) แต่ไม่ใช่เหตุผลเพื่อกีดกันการมีสิทธิเยี่ยมเยียนหรือปกครองบุตร
แต่กฎหมายอิตาเลียนไม่มีข้อห้ามการคบหากับผู้ที่สมรสแล้ว จึงไม่ถือว่าผิดกฎหมายและเอาโทษไม่ได้