ตอบกลับไปยัง: ฟ้องกิ๊ก-เมียน้อย

หน้าแรก ฟอรั่ม กฎหมายไทย-กฎหมายเทศ ฟ้องกิ๊ก-เมียน้อย ตอบกลับไปยัง: ฟ้องกิ๊ก-เมียน้อย

#7083
sornkeaw
Keymaster

“เยอรมนี”
การหย่าในประเทศเยอรมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาว และฟ้องศาลไม่ได้
การหย่าในประเทศเยอรมันก่อนหาทนายความหย่า ต้องแยกกันอยู่ก่อน 1 ปี หลังจากนั้นถึงจะทำเรื่องหย่าได้
ในช่วงที่แยกกันอยู่ หากเข้าใจกันและพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันก็สามารถกลับมาอยู่ด้วยกันได้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นด้วย
ในกรณีที่ชาวเยอรมันสมรสกับหญิงไทย หากเป็นการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย ภรรยาที่อยู่เยอรมันสามารถฟ้องศาลได้ เพราะทำผิดทางกฎหมาย
ประเทศเยอรมันไม่อนุญาตให้จดทะเบียนซ้อนหากยังไม่ได้หย่า เรียกว่า Bigamie ถือว่าผิดกฎหมายสามารถฟ้องศาลได้