ตอบกลับไปยัง: การหย่าร้างในไทย

หน้าแรก ฟอรั่ม ย้ายคืนถิ่นไทยให้ราบรื่น การหย่าร้างในไทย ตอบกลับไปยัง: การหย่าร้างในไทย

#7086
sornkeaw
Keymaster

คำตอบ (สวิตเซอร์แลนด์)
มองด้านสังคมของฝ่ายหญิง หลายครั้งการหย่าร้างเป็นทางออกเพื่อความอยู่รอดพร้อมศักดิ์ศรี
– ก่อนนี้ที่ประเทศไทยการที่ฝ่ายชายมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรส ค่อนข้างเปิดเผย ถือเป็นเรื่องธรรมดาของ”ชายอกสามศอก”
เมื่อสังคมวิวัฒนาการ มีปฏิรูปกฎหมายครอบครัว การปฏิบัติจึงมีการปิดบังเพิ่มมากขึ้น แต่ความเชื่อยังคงเดิม
– ก่อนนี้ในประเทศไทย ฝ่ายหญิง ” เป็นสมบัติ” ของฝ่ายชาย ขณะเดียวกันยังต้องพึ่งฝ่ายชายด้านเศรษฐกิจและด้านการยอมรับจากสังคมรอบข้าง
หย่าไปก็ไพเบี้ย หย่าไปก็กินเกลือ กลายเป็นที่รังเกียจและถูกประนามเพราะละทิ้งหน้าที่ โดยเฉพาะละทิ้งลูก
ทนไม่ได้ก็ต้องทน อยากหย่าอยากแยกก็ไม่หย่าไม่แยก เพื่อลูก เพื่อชื่อเสียง เพื่อปากท้อง เพื่อหลังคาคลุมหัว

สมัยนี้ผู้หญิงไทยหลายคนกล้าที่จะต่อสู้ เพิ่อศักดิ์ศรีและความเสมอภาคและเชื่อในความสามารถว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน”
อยากหย่าก็หย่า อยากแยกก็แยก เลี้ยงลูกเลี้ยงตัวเองก็ได้ ศักดิ์ศรีชื่อเสียงก็สร้างเองได้

คิดว่าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมครอบครัวแตกแยก สังคมเลี้ยงเดี่ยว หรือสังคมครอบครัวผสม เราต้องการการจัดระบบสวัสดิการเป็นธรรมที่คุ้มครองและส่งเสริมความเสมอภาคค่ะ