ตอบกลับไปยัง: การหย่าร้างในไทย

หน้าแรก ฟอรั่ม ย้ายคืนถิ่นไทยให้ราบรื่น การหย่าร้างในไทย ตอบกลับไปยัง: การหย่าร้างในไทย

#7087
sornkeaw
Keymaster

และหากเราจะมองในมุมของเด็ก ( ลูกๆ) ในบางกรณีก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าและน่าเห็นใจมาก เพราะคงไม่มีเด็กคนไหนอยากเติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่กรณี

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ หากเราเจาะลึกไปถึงประวัติความเป็นมาของผู้กระทําความผิด หลายครั้งเราอาจพบว่าอาชญากรส่วนมากมาจากครอบครัวที่หย่าร้าง แต่การหย่าร้างไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการสร้างอาชญากรหรือเพิ่มจำนวนอาชญากรรม ทว่าสถาบันครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุขจะสามารถทําให้จํานวนอาชญากรรมในประเทศนั้นๆ และในโลกลดน้อยลงได้

ที่ uk เคยมีการทําสํารวจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติการหย่าร้าง และสถิติของจํานวนอาชญากรรม ซึ่งผลคือ2 อย่างนี้เอื้อกันอยู่ (หย่าร้างมากขึ้น = อาชญากรรมสูงขึ้น)