เดือน: กุมภาพันธ์ 2560

เพื่อเยาวชนไทยในยุโรป (สารสตรี ๒๐๑๑)

การพูดคุยที่ดีกับลูกวัยรุ่น ควรแสดงความใส่ใจ ช่วยเหลือ โอบกอด สัมผัส ฯลฯ เมื่อมีโอกาสทำได้ และควรเลี่ยงการขัดจังหวะ หรือแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย ขณะที่อีกฝ่ายพูด รวมทั้งไม่ใช้อารมณ์ด้านลบในการพูด

ประกาศเกียรติคุณนายสหะ สารพันธ์

คุณสหะ หรือ คุณแอ๊ด ของเราร่วมสามัคคึทำงาน พร้อมเสมอที่จะฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อสร้างเครือข่ายฯของพวกเราให้มั่นคง ก้าวหน้า จนพัฒนาเป็นสถาบันอันเป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

รักร้าง Italian style

หญิงไทยจำนวนหนึ่งแต่งงานและย้ายมาอยู่กินกับสามีชาวอิตาเลียน มีลูกหลาน มีงานทำ รู้ภาษา ขับรถไปไหนมาไหน ช่วยด้วยเองได้ มีอาชีพ มีเงินเก็บสะสม สร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง