เดือน: มกราคม 2562

Suffrage-สิทธิออกเสียง

ผู้ว่าราชการประเทศนิวซีแลนด์ลงนามในกฎหมายผ่านสภาให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งได้ตามกฎหมายเมื่อ 126 ปีที่ผ่านมา จึงนับเป็นประเทศแรกในโลกที่ผู้หญิงได้รับสิทธิเท่าเทียมผู้ชายให้เลือกผู้แทนของตัวเองได้ หรือว่าง่าย ๆ มีสิทธิเลือกตั้งนั่นเอง

หนีสามี-ผิดไหม (อิตาลี)

การออกไปนอนนอกบ้านโดยพละการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา ถือว่าเป็นการทอดทิ้งผู้เยาว์ ผิดต่อกฎหมายอาญามาตราที่ 591 อาจเป็นเหตุให้ใครก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัว) สามารถไปแจ้งความได้ทันที

ปีใหม่-ระเบียบใหม่ในสวิตฯ

สวิตเซอร์แลนด์มีคณะรัฐบาลกลางชุดใหม่ในปีใหม่ 2562 นี้ และยังเป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือระบบใหม่ ๆ ด้วย มาดูกันว่ารัฐบาลกลางสวิสให้ของขวัญปีใหม่อะไรต่อประชาชนบ้าง

เรียนไป-ทำงานไป-ในฝรั่งเศส

Les alternants คือ คนที่ทำงานไป-เรียนไป แต่จริง ๆ สถานะคือมนุษย์เงินเดือน ถือเป็นสัญญาจ้างประเภทหนึ่ง ถือว่าจ้างพนักงานแล้วส่งให้เรียน ไม่ใช่จ้างนักเรียนมาทำงาน