ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรม


พ.ศ. 2566/2023

10 มิถุนายน: การสัมมนาประจำปี 2566/2023 “งานต่างถิ่น…สินต่างแดน” (Migration of Career and Hope) โดย เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ สมาคมไทยในหมู่เกาะคานารี ณ โรงแรม Hotel Botanico & 0riental Spa ณ เกาะ Tenerife สาธารณรัฐสเปน จำนวนผู้เข้าร่วม…..คน

9 มิถุนายน: ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566/2023 เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ โรงแรม Hotel Botanico & 0riental Spa ณ เกาะ Tenerife สาธารณรัฐสเปน จำนวนผู้เข้าร่วม…..คน

14 กุมภาพันธ์ : เครือข่ายฯ โดย จงเจริญ ศรแก้ว เสริมศรี บุญสุตม์ วันทนา โรเชต์ เข้าร่วมในสถานที่ “โครงการคลินิกอัยการอาสาเคลื่อนที่คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จังหวัดเชียงใหม่)” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสส์ เชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมในงาน…..คน (เครือข่ายฯ – จงเจริญ เสริมศรี วันทนา)

3 กุมภาพันธ์ : เครือข่ายฯโดยนางพินทุสร แอนซ์ตี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดและผู้เข้าร่วมรายการ “Train with Champions to become a Champion” (ในสถานที่) จัดโดย Naudthai and Spa Workshop UK 2023 จำนวนผู้เข้าร่วม…..คน (เครือข่ายฯ – พินทุนสร แอนซ์ตี)

2 กุมภาพันธ์ : ประชุมออนไลน์กรรมการบริหาร กรรมการประเทศ ผู้ประสนงานประเทศ และสมาชิกที่สนใจเพื่อวางแผนการสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “งานต่างถิ่น สินต่างแดน” ผู้เข้าร่วมจำนวน…..คน (รายชื่อ – จรรยา แซ่เจียง พินทุสร แอนซ์ตี ทวีพร บรันดท์ จงเจริญ ศรแก้ว เพ็ญพร ซายาร์ด กรชวัล ทูรเซ่น อลิสา ปานทอง ลินเดลล์ สหะ สาระพันธ์……..)

2 กุมภาพันธ์ : การหารือวิธีบริหารเคสรายกรณี (Case Management Conference) (ผ่าน Zoom Meeting) จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานคนไทยในต่างประเทศ (ศส. ตปท.) กระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เข้าร่วม….คน / จากเครือข่ายฯ 4 คน – พินทุสร จงเจริญ จรรยา กุลยา)

1 กุมภาพันธ์ : เครือข่ายฯโดยนางทวีพร บรันด์ และคณะสมาชิกจากฮัมบูร์ก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การทะเบียนราษฏร์ที่คนไทยในต่างประเทศควรรู้” จัดโดย เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) Network Thais Overseas e.V. ณ กรุงเบอร์ลิน จำนวนผู้เข้าร่วม…..คน (เครือข่ายฯ – ทวีพร บรันดท์ ประคอง เชียร์ฮอร์น กาญจนา เกรา)

27 มกราคม : เครือข่ายฯโดยนางพินทุสร แอนซ์ตี รองประธานฯ นางสุธิษา เคียเร็นส์ ผู้ประสานงานประเทศ และสมาชิกจากทีมยูเค เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตธานี ทองภักดีและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ได้ให้เกียรติต้อนรับ และแนะนําทีมงาน ปรึกษาหารือ ตลอดจนรายงานผลการปฎิบัติงานที่ผ่านมา พร้อมพบปะและทําความรู้จักตัวแทนจิตอาสาจากกลุ่มในหลวงในดวงใจไทยทุกคนในอังกฤษ (King of Hearts U.K.) และสมาคมนวดไทย หัตถเวช สหราชอาณาจักร (Hatthavej Thai Association U.K.)

12-13 มกราคม : การประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นรูปแบบและกระบวนการในปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในประเทศและต่าวประเทศ ภายใต้ โครงการการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีไซเบอร์ต่องานสังคมสงเคราะห์ โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ผู้เข้าร่วมจำนวน….คน (เครือข่ายฯ – จงเจริญ ศรแก้ว พินทุสร แอนซ์ตี้)

พ.ศ. 2565/2022

21 ธันวาคม: การประชุมออนไลน์ทีมผู้เชี่ยวชาญ “สันติสนทนา” ประเด็น “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเพื่อยกระดับการให้บริการโดยพุทธสันติวิธี” ประเด็น “กระบวนการพัฒนาจิตอาสาเพื่อยกระดับการให้บริการโดยพุทธสันติวิธี” โดยมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) แสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง “จิตอาสาพุทธสันติวิธี”และมีผู้ทรงความรู้ด้านการให้บริการ การพัฒนาจิตอาสาร่วมเป็นวิทยากร จัดโดย มจร. ผู้เข้าร่วมจำนวน…คน (ผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายฯ/……)

20 ธันวาคม: การเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนางานอาสาสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในหัวข้อ “สถานการณ์อาสาสมัครไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วย (1) พระวินย์ สิริวทฒฺโน เมฆไตรรัตน์ (เลขานุการกลุ่มเสขิยธรรม/คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์กรอาสาสมัครแห่งชาติ) (2) คุณสุกัญญา เศษขุนทด (นักวิชาการอิสระ) (3) คุณณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี (อาจารย์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์) ดำเนินรายการโดย (4) คุณญาตา ระตีพูน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จำนวนผู้เข้าร่วม 61 คน (จากเครือข่ายฯ / อรวลี ด่านสถาปนพงศ์ จงเจริญ ศรแก้ว จรรยา แซ่เจียง วันทนา โรเช่ต์)

17 ธันวาคม: การสนทนาแบบปฏิบัติการหญิงไทยเพื่อหญิงไทย (ผ่าน Zoom Meeting) หัวข้อ “อาสาสมัครช่วยแม่หม้ายไทยในสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวต่อ” (Alone…but not Lonely! Swiss Model) จัดโดย สมคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์ วิทยากร จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์) หัวหน้าโครงการหม้ายเดียวดายไม่โดดเดี่ยว ดำเนินรายการ โดย กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ทประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย (ผู้เข้าร่วม 27 คน / เป็นสมาชิกเครือข่าย 15 คน – นงลักษณ์ เสริมศรี จรรยา ทวีพร พินทุสร หทัยพร กรชวัล ภัทธีรา สุมาลี อรวลี อุไรวรรณ มนัสนันท์ รจรินทร์ จงเจริญ)

16 ธันวาคม: การประชุมกรรมการบริหาร ร่วมกับกรรมการประเทศและผู้ประสานงานประเทศของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (ผ่าน Zoom Meeting) ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผู้เข้าร่วม….คน / ประเทศ….)

14 ธันวาคม: การหารือวิธีบริหารเคสรายกรณี (Case Management Conference) (ผ่าน Zoom Meeting) จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานคนไทยในต่างประเทศ (ศส. ตปท.) กระทรางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วม 9 คน / จากเครือข่ายฯ 2 คน – พินทุสร และ จงเจริญ)

8 ธันวาคม: การประชุมเรื่อง Fundraising โดยวิทยากร David Fagerlie จัดโดยมูลนิธิคนอังกฤษโพ้นทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟยิมคาน่า เชียงใหม่ (ผู้เข้าร่วม 19 คน / สมาชิกเครือข่าย: จงเจริญ ศรแก้ว)

30 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ เพือช่วยเหลือหญิงไทยที่อยู่ในสภาวะหมายหรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง (Alone…but not Lonely!” โดย เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ โรงแรมบางกอกมิดทาวน์ ผู้เข้าร่วมในสถานที่ 30 คน ผู้เข้าร่วมผ่านแอพพลิเคชั่นซูม 13 คน (กก บห: ประธานจรรยา รองประธานพินทุสร เลขาทวีพร / สมาชิกเครือข่าย: จงเจริญ ศรแก้ว หทัยพร ทอร์เวินด์ สุมาลี ศรวิชัย ประไพรัตน์ มิกซ์ เสริมศรี บุญสุตม์ โสพิศ ทับทิม อรวลี ด่านสถาปนพงศ์ นฎา ชลวาณิชย์)

30 พฤศจิกายน : ประชุมหารือการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยที่อยู่ในสภาวะหม้ายหรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง (Alone…but not Lonely!) ณ ห้องประชุมชั้นสาม บ้านราชวิถี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้เข้าร่วม 13 คน

26 พฤศจิกายน : สัมภาษณ์รายการ “จิบกาแฟชวนคุย” ผ่านไลฟ์ “หม้ายเดียวดาย…ไม่โดดเดี่ยว – บทเรียนจากเบอร์ลิน” โดย จงเจริญ ศรแก้ว (คลิปให้สัมภาษณ์คลิกที่นี่)

21 พฤศจิกายน : การเสวนาโต๊ะกลม “กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงไทยในต่างแดน และ คลีนิคกงสุล 2565” โดย องค์กรโอเอซิส-เบลเยียม และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัซเซลส์ (ผู้เข้าร่วมออนไลน์ 45 คน / สมาชิกเครือข่ายฯ – จรรยา แซ่เจียง พินทุนสร แอนซ์ตี รจรินทร์ มะโฮงคำ มนัสนันท์ ครูซ จงเจริญ ศรแก้ว)

12 พฤศจิกายน : สัมภาษณ์รายการจิบกาแฟชวนคุยผ่านไลฟ์ “การช่วยเหลือหม้าย (สามีเสียชีวิต) ของอาสาสมัคร และโมเดลของเยอรมัน” โดย พยุงศรี กุลวงศ์

1 พฤศจิกายน : การประชุมออนไลน์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค พม.) และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในยุโรปที่ตกสภาวะหม้ายหรือโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง (Alone….but not lonely) – จำนวนผู้เข้าร่วม 7 คน / ผู้แทนจากเครือข่ายฯ – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ >> โปรดคลิกเพื่อดูภาพข่าวเพิ่มเติม

30 ตุลาคม : เสวนาออนไลน์ “Topic: ผู้หญิงเสวนา ถอดบทเรียน romance scams ชายหลอกให้รักผ่านโลกออนไลน์แล้วกักขัง ซ้อม ทรมานหญิงจนตาย สังคมควรเรียนรู้อะไรบ้างจากรณีนี้ รัฐจะมีนโยบายในการป้องกันและคุ้มครองอย่างไร” จัดโดย มูลนิธิเพื่อนหญิงและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม (ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน สมาชิกเครือข่ายฯ – เสริมศรี บุญสุตม์/เนเธอร์แลนด์-ไทย พยุงศรี กุลวงศ์/เยอรมนี ณัฐ จ้อยจุฬี/อิตาลี สุมาลี ศรวิชัย/สวิตเซอร์แลนด์ อรวลี ด่านสถาปนพงศ์/ไทย-เดนมาร์ก และ จงเจริญ ศรแก้ว/ฝรั่งเศส-ไทย

11 ตุลาคม : ประชุมออนไลน์เพื่อนำเสนอโมเดลการช่วยเหลือ (Alone…but not Lonely Support Model Handbook for practitioners) ของประเทศเยอรมนี และ ประเทศอิตาลี (กิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกการทำงานของอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในยุโรปที่ตกอยู่ในสภาวะหม้ายหรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง (Alone…but not Lonely!)” – ผู้เข้าร่วม…คน >> โปรดคลิกชมย้อนหลัง : (1) คลิปโมเดลเยอรมนี (2) คลิปโมเดลอิตาลี และ (3) คลิปอภิปราย)

24-25 กันยายน : ประชุมคณะทำงานร่างคู่มือโมเดลการช่วยเหลือ (Alone…but not Lonely Support Model Handbook for practitioners) ณ เมืองคาแซร์ต้าสาธารณรัฐอิตาลี ณ เมืองคาแซร์ต้า สาธารณรัฐอิตาลี โดย เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และ กลุ่มมิตรภาพไทย-นาโปลี โดยการสนับสนุนของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกการทำงานของอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในยุโรปที่ตกอยู่ในสภาวะหม้ายหรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง (Alone…but not Lonely!)” ผู้เข้าร่วม 10 คน >> โปรดคลิกเพื่อชมชุดภาพจากการประชุม

2-3 กันยายน : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะสำหรับโมเดลการให้ช่วยเหลือ (Workshop to draw lessons-learned and formulate recommendations) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดโดย เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และสมาคมบ้านหญิงเบอร์ลิน เยอรมนี โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกการทำงานของอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติในยุโรปที่ตกอยู่ในสภาวะหม้ายหรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง (Alone…but not Lonely!)” จำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน >> โปรดคลิกเพื่อชมชุดภาพจากการประชุม)

19 กรกฎาคม : การสัมมนาผลงานวิจัย “ประเทศไทยและการให้การดูแลในระดับโลก: การแต่งงาน ความสูงวัย และการเคลื่อนย้าย” ที่จัดโดยศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกลุ่มวิจัย “งาน การดูแล และความสัมพันธ์ใกล้ชิด: คนไทยในบริบทข้ามแดน” คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (สมาชิกที่เข้าร่วมในสถานที่ – ณัฐ จ้อยจุฬี/อิตาลี นุชนารถ วรรณขาว/อิตาลี) และ facebook live ทางเพจ tusocant (สมาชิกที่เข้ารับฟังออนไลน์ – เสริมศรี บุญสุตม์/เนเธอร์แลนด์/ไทย รองประธานพินทุสร แอนซ์ตี/ยูเค จงเจริญ ศรแก้ว/ฝรั่งเศส สวลี มีนา/สวีเดน อรวลี ด่านสถาปนพงศ์/เดนมาร์ก จิระพร เผือกหลวง/ฟินแลนด์ พยุงศรี กุลวงศ์/เยอรมนี) >> ชมย้อนหลัง คลิกที่นี่

15 กรกฎาคม : ประชุมภายใน (ซูม) คณะกรรมการบริหารครั้งที่หนึ่ง เพื่อถ่ายทอดงานและกำหนดบทบาท (ประธาน/จรรยา รองประธาน/พินทสุร รองประธาน/อนุรักษ์ เหรัญญิก/กุลยา ฮูนดอร์ฟ อดีตประธาน/จงเจริญ)

30 มิถุนายน : การประชุมรายงานสถานการณ์หญิงไทยในยุโรป และหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ ห้องรับรอง ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ให้การต้อนรับ นางสาวจรรยา แซ่เจียง ประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และคณะ ในการเข้าเยี่ยมและรายงานสถานการณ์หญิงไทยในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสริมพลังสตรีที่ย้ายถิ่นในยุโรป และหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป โดยมี นางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (โปรดคลิกเพื่อดูข้อข่าวต้นฉบับ และภาพจากการประชุม)

29 มิถุนายน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความสำเร็จในการย้ายถิ่นไปประเทศอิตาลีตั้งแต่ “ก่อน” ก้าวแรก” จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม และ เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป มีผู้เข้าร่วมในสถานที่ 40 คน (วิทยากร – ประธานจรรยา สมาชิก – อรวลี ด่านสถาปนพงศ์) และผู้เข้าร่วมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม 22 คน (จากเครือข่ายฯ – จงเจริญ ศรแก้ว/ฝรั่งเศส รจรินทร์ มะโฮงคำ/กรีซ ทวีพร บรันดท์/เยอรมนี สีวลี มีนา/สวีเดน และ สหะ สาระพันธ์/เนเธอร์แลนด์)

25 มิถุนายน ตัวแทนเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปและภาคีจำนวน 9 คน ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกันให้เกิดการช่วยเหลือคนไทยและหญิงไทยในต่างแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ รมว 12 คน ประกอบด้วย (1) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) นาง พัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (3) นาวาตรีสุธรรม ระหงส์ เลขานุการรัฐมนตรี (4) นางสาวรุ่งณภา สีทะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ (5) นางสาวศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (6) นางสาว ธนารีย์รัฐ ชูฤทธิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (7) นางสาว นริศา อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (8) นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงาน รมว พม (9) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (10) ดร.ชยงการ ภมรมาศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (11) นายโชคชัย สิงหเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย (12) นางสาว อังคณา วิชิต พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การเคหะแห่งชาติ) ณ ห้องประชุมโรงแรม Paris Marriott Charles de Gaulle Airport มหานครปารีส พร้อมกันนี้ รมว พม ได้มอบประกาศนีบัตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม กิตติมศักดิ์ในต่างประเทศ และแต่งตั้งชาวคณะเครือข่ายฯที่ร่วมประชุมเป็น Thailand Community Ambassador ได้แก่ จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ หัวหน้าคณะเครือข่ายฯ (ฝรั่งเศส) นุชนารถ วรรณขาว ตัวแทนสมาชิกในอิตาลี (มิลาน อิตาลี) ทวีพร บรันทด์ ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร (เยอรมนี) ประคอง เชียร์ฮอร์น สมาชิก (ฮัมบวร์ก เยอรมนี) น้ำทิพย์ เสน่หา ประธานสมาคมไทย-โพรวองซ์ สปันนา แต่งพงษ์ สมาชิก และ แคทเธอรีน แสงระวี บาลู สมาชิก (Association Thai-Provence, มาร์แซย์ ฝรั่งเศส) พจณี เรอโนซ์ รองประธาน HelpThai (ปารีส ฝรั่งเศส) และ นฎา ชลวานิชย์ ตัวแทน Au Pair (แวร์ซายล์ส ฝรั่งเศส) ในการนี้ จงเจริญ และ ทวีพร ได้มอบหนังสือสารสตรีฉบับปี 2022 และเข็มกลัด TWNE จำนวน 6 ชุด ให้กับคณะ รมว (โปรดคลิกเพื่อชมข่าวและภาพ (1) ข่าวสารภายในของ พม (2) ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ (3) ข่าวหนังสือพิมพ์ SHIN Siam (4) ข่าวหนังสือพิมพ์ BKBToday)

21 มิถุนายน : ประชุมทางซูมชี้แจงรายละเอียดโครงการ “”โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกการทำงานของอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติที่ตกอยู่ในสภาวะหม้ายหรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง” (Alone…but not Lonely!) กับคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม พม (ผู้ชี้แจง – จงเจริญ ศรแก้ว)

6-12 มิถุนายน : โครงการ “พี่สอนน้อง ดีด สี ตี เป่า” โดย ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต (อิตาลี) ร่วมกับสมาคมกระต่ายสามตัว พาร์แดร์บอน (เยอรมนี) ณ นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี (ผู้เข้าร่วม….คน) โดยการสนับสนุนของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (ผู้แทนเครือข่ายฯ – ประธานจรรยา)

1 มิถุนายน : ประชุมซูมกับ สค พม เพื่อแนะนำประธานเครือข่ายฯคนใหม่ (ผู้เข้าร่วม – จงเจริญ จรรยา และ สนทรียา)

21 พฤษภาคม : การสัมมนาประจำปี 2565/2022 หัวข้อ “หม้ายเดียวดาย…ไม่โดดเดี่ยว” (Alone…but not Lonely!) ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย ผู้เข้าร่วม 56 คน จาก 10 ประเทศ (ประเทศไทย สโลวีเนีย ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร เบลเยียม)

20 พฤษภาคม : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565/2022 ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย – เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯสำหรับวาระ ปี ค.ศ. 2022-2025 รายนามผู้ได้รับเลือก คือ นางจรรยา แซ่เจียง (อิตาลี) ตำแหน่งประธาน นางพินทุสร แอนซ์ตี้ (ยูเค) ตำแหน่งรองประธานคนที่หนึ่ง นายอนุรักษ์ วีระเดชะ (อิตาลี) ตำแหน่งรองประธานคนที่สอง นางทวีพร บรันทด์ (เยอรมนี) ตำแหน่งเลขานุการ และ นางกุลยา ฮูนดอร์ฟ (เยอรมนี) ตำแหน่งเหรัญญิก คณะอนุกรรมการเลือกตั้งประกอบด้วย นางนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ (สวิตเซอร์แลนด์) นางประไพรัตน์ มิกซ์ (เยอรมนี) และ นางน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชต์ (ฝรั่งเศส) การเลือกตั้งใช้วิธีลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทั้งหมด โดยมีผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมด 65 คน

12 พฤษภาคม : เข้าพบ นางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐผล กงสุลใหญ่ประจำกรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ประสานงาน สอท สองท่าน เพื่อแนะนำเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป และยื่นเอกสาร “โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างกลไกการทำงานของอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติที่ตกอยู่ในสภาวะหม้ายหรือภาวะโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง (Alone…but not Lonely!) ให้ทาง สอท ลงความเห็นต่อโครงการฯ และส่งต่อให้กับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามช่องทางที่กำหนดโดยระเบียบกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม พม (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ และ ตัวแทนภาคี พจณี เรอโนซ์)

6 พฤษภาคม : ประชุมทางซูม (1) เตรียมการสัมมนาประจำปี 2022 ทางซูม และ (2) เตรียมหัวข้อการเสวนาเครือข่ายฯหลังยุคโควิด

5 พฤษภาคม : ประชุมภายในกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ทางซูม

27 เมษายน : การประชุมออนไลน์เพื่อศึกษาระบบการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ “ถอดบทเรีนการดำเนินงานของเครือข่ายหญิงไทยในภูมิภาคยุโรป” ครั้งที่หนึ่ง จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วม….คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานพินทุสร เหรัญญิกอนุรักษ์ รองประธานจรรยา ภาคี – ปนัดดา ชั่งมณี สมาชิก – ธมนพัชร์ คูปไรเดอร์ กุลยา ฮูนดอร์ฟ)

20 เมษายน : การประชุมออนไลน์ Focus Group เพื่อถอดบทเรียนการทำงานของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สค. พม. (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

2 เมษายน : รองประธานพินทุสร ร่วมพูดคุยใน ในหัวข้อ “โรงเรียนชีวิตของฉัน” ในรายการ “จิบกาแฟชวนคุย” ดำเนินรายการโดย กรชวัล ทูรเซ่น และทีมงาน ผู้รับฟังออนไลน์ …. คน (ผู้แทน – รองประธานพินทุสร)

8 มีนาคม : ร่วมประชุมออนไลน์ International Women Day จัดโดย กลุ่มสตรีสากลภาคพื้นยุโรป (International Thai Women in Europe) ดำเนินรายการโดย ทีมจิบกาแฟชวนคุย – จำนวนผู้เข้าร่วมทางซูม 78 ผู้ใช้งาน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ และ สมาชิกเครือข่ายฯ 8 คน)

8-9 มีนาคม : ร่วมประชุมออนไลน์ “การจัดทำข้อเสนองานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social work Practice) ภายใต้การบริหารงานในรูปแบบองค์กรเสมือนจริง “Visual Organization” นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโดย กองพัฒนามาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 🅾️เพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อวางระบบการบริหารจัดการองค์กรเสมือนจริงเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.ควรอยู่ในภารกิจกรมใด/ที่ไหนเป็นหลัก) 🅾️เพื่อจัดทำข้อเสนอระดับกรม/เทียบเท่ากรมในการกำหนดให้มีโครงสร้างงาน/บุคลากร/ภารกิจเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของทุกกรม 🅾️เพื่อเสริมพลังความเข้มแข็งเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะการทำความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์กับ มจร.เพื่อยกระดับเครือข่ายพระธรรมทูต/พระสงฆ์ที่จบด้านสังคมสงเคราะห์ของ มจร.เป็นเครือข่ายช่วยเหบือคนไทยในต่างประเทศ 🅾️เพื่อพัฒนาคู่มือ/ชุดองค์ความรู้เพื่อจัดบริการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ – ผู้เข้าร่วมทางซูมจำนวน 87 ผู้ใช้งาน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

5 มีนาคม : ประธานเครือข่ายฯร่วมรายการไลฟ์ “จิบกาแฟชวนคุย” หัวข้อ “ชีวิตที่มีหลายบ้าน…อะไรคือจุดเกาะเกี่ยว” จัดโดย ทีมงานจิบกาแฟชวนคุย ผู้เข้ารับฟังออนไลน์ 57 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

27 กุมภาพันธ์ : ร่วมเวทีรับฟังการนำเสนอและให้ความคิดเห็นต่อ ‘(ร่าง) พ.ร.บ. การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ…..’  จัดโดยกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนองค์กรที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 96 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมทางซูม 96 ผู้ใช้งาน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

5 กุมภาพันธ์ : ประชุมหารือกรอบโครงการศึกษาและสัมมนาเรื่องหม้ายเดียวดาย ไม่โดยเดี่ยว เพื่อเสนอต่อกองทุนสวัสดิการสังคม ร่วมกับฝ่ายวิชาการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ร่วมประชุม 5 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

5 กุมภาพันธ์ : ให้สัมภาษณ์ทำคลิปเพื่อประกอบรายงานภายใต้โครงการ “การจัดทำ (ร่าง) เอกสารรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นเกี่ยวข้องกับโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ครั้งที่สอง” ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

4 กุมภาพันธ์ : ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่ององค์กรสาธารณประโยชน์และ อพม. ในต่างประเทศ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บ้านราชวิถี ผู้เข้าร่วมในสถานที่จำนวน 14 คน ผู้เข้าร่วมทางซูม 25 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ และ ณัฐ จ้อยจุฬี ผ่องศรี สุวรรณ์ และสมาชิกเครือข่ายฯอีก 17 คนทางซูม)

2 กุมภาพันธ์ : ประชุมออนไลน์ “การนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) เอกสารรายงานผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นเกี่ยวข้องกับโครงการแนวทางการเตรียมความพร้อมหญิงไทยในการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ ครั้งที่สอง โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข่าร่วมงาน…คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ และ นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์)

24 มกราคม : โครงการนำร่องความร่วมมือด้านการเสริมสร้างการใช้ชีวิตของสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย การดูงานในพื้นที่เชียงรายร่วมกับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และข้าราชการ สค พม (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ สมาชิกเครือข่ายฯ – ณัฐ จ้อยจุฬี เพื่อนเครือข่าย – วิจิตรา ม่วงนาค คูลเทอร์)

18 มกราคม : ประชุมความร่วมมือกับอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดี ผู้อำนวยการกองแผนงานและยุทธศาสตร์ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ สมาชิกเครือข่ายฯ – ณัฐ จ้อยจุฬี)

พ.ศ. 2564/2021

วันที่ 5 ธันวาคม : กิจกรรมสนทนา (ออนไลน์) จิตอาสา กับ อพม เนื่องในวันอาสาสมัครสากล จัดโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เบอร์ลิน เยอรมนี (หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. แห่งแรกในต่างประเทศ) ผู้เข้าร่วม 31 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ (โฮสต์) และ รองประธานจรรยา สมาชิกเครือข่ายฯ – กรชวัล ทูรเซ่น หทัยพร ทอร์วุนด์ ขวัญระวีร์ บวรประทีปต์ เกษิกาแก้ว)

วันที่ 30 พฤศจิกายน : พบอุปทูตไทยประจำกรุงโรม คุณกุนทินี อักษรวงศ์ พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมของคนไทยในอิตาลี และมอบหนังสือสารสตรีฉบับครบรอบยี่สิบปี (รองประธานจรรยา)

วันที่ 28 พฤศจิกายน : โครงการเปิดตัวมาตรฐานธุรกิจนวดไทย โมเดลมัลเมอ โดยโครงการไทยไวส์ สวีเดน (ผู้แทน – รองประธานจรรยา ภาคีเจ้าภาพ – ปนัดดา ชั่งมณี ปิยะวดี บังศรี ปาริชาต โอทะกานนท์)

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน : ลงพื้นที่เตรียมงานประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี ๒๐๒๒ ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย (ผู้แทน – เหรัญญิก เลขานุการ เจ้าภาพ – มนัสนันท์ เพ็ญพร สมาชิก – พจณี วันทนา กุลยา เปรมลดา อรทัย อัญชลี)

วันที่ 24 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่หก (ออนไลน์)

วันที่ 23 พฤศจิกายน : ประชุมภายในคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 19 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่ห้า (ออนไลน์)

วันที่ 12 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สี่ (ออนไลน์)

วันที่ 5 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สาม (ออนไลน์)

วันที่ 28 ตุลาคม : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สอง (ออนไลน์)

วันที่ 13 ตุลาคม : ให้สัมภาษณ์เชิงลึกเนื่องในโครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social Work Practice) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ให้สัมภาษณ์ – ประธานจงเจริญ และ นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์)

วันที่ 12 ตุลาคม : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่หนึ่ง (ออนไลน์)

วันที่ 10 ตุลาคม : Virtual conference ‘Supporting migrant women victims of domestic abuse in Belgium’ by Oasis Belgium (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

วันที่ 24-26 กันยายน : งานสังสรรค์ “นัดพบครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ” ณ เมืองคาแซร์ต้า สาธารณรัฐอิตาลี

วันที่ 12 กันยายน : Webinar “การบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิด” โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เพื่อให้คนไทยในสหพันธ์ฯได้รับแนวคิดและแนวทางการจัดการกับปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 10 กันยายน : การประชุมออนไลน์เวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) หัวข้อ “สถานการณ์และความท้าทายของคนไทยในต่างประเทศในยุคหลังโควิด-19” โดย กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วมทางซูม 100 คน วิทยากรและผู้แทน – รองประธานพินทุสร ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รวมผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายฯ 4 คน)

วันที่ 5 กันยายน : การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 6 โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วม 41 คน เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 14 คน ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานพินทุสร เลขานุการ)

วันที่ 4 กันยายน : ประชุมออนไลน์ “ถามมา ตอบไป สิทธิคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์ โควิด-19 โดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วม 34 คน เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 5 คน ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานจรรยา)

วันที่ 4 กันยายน : จัดบรรยายทางซูม “บ้านเรามีภัย ใจเรามีภูมิคุ้มกัน” โดย คุณหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (ผู้จัด – เครือข่ายฯ ร่วมกับ Association Thai-Provence และ Help Thai) ผู้เข้าร่วม 32 คน

วันที่ 1 กันยายน : เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “นวัติกรรมเวลเนสไทย ความทันสมัยของสุขภาพดีที่ยั่งยืน” จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ผู้เข้าร่วมช่วงบ่ายประมาณ 60 คน วิทยากร – ชุติมา แฮล์ก ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

วันที่ 29 สิงหาคม : ประชุมชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส (ผู้แทน – นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์)

วันที่ 20, 22 และ 24 สิงหาคม : ออก Podcast บันทึกการสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ผ่านช่องทางยูทูบ สามตอน คือ https://youtu.be/t1oBNE5gSfU (ช่วงที่หนึ่ง – พิธีเปิดการสัมมนา) https://youtu.be/1rtbEn00uS8 (ช่วงที่สอง – เสวนา สร้างสรรค์-ส่งเสริม) https://youtu.be/GIR3hm8dgM0 (ช่วงที่สาม – ถามตอบ สืบสาน)

วันที่ 20 สิงหาคม : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 20 สิงหาคม: การประชุมออนไลน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

วันที่ 8 สิงหาคม: โครงการภูมิปัญญาไทย-ใส่ใจสุขภาพ (นวด คอ-บ่า-ไหล่) เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ณ ชิดาอะคาเดมี ซูริก และ ทางซูม โดย สมาคมนวดแผนไทยและสปาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน) (ตัวแทน – ประธานจงเจริญ และ รองประธานจรรยา)

วันที่ 29 กรกฎาคม : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 20 กรกฎาคม : สมาชิกและภาคีนัดพบ Potluck ที่ชิดาสปา ซูริก (ผู้เข้าร่วม – สุมาลี ศรวิชัย สิริโสภา บัปส์ นภาพร วอลเทอร์ จงเจริญ ศรแก้ว เจ้าภาพ ชุติมา แฮล์ก)

วันที่ 9-11 กรกฎาคม : สมาชิกและภาคีนัดพบกระชับมิตรและร่วมกิจกรรมของสมาคมไทย-โพรวองซ์ ณ นครมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ตัวแทน – ประธานจงเจริญ)

วันที่ 4 กรกฎาคม : งานอุปสมบทภิกษุในศาสนาพุทธ ณ สำนักสงฆ์สมณทีป​ เมือง Trebnje สาธารณรัฐสโลวีเนีย โดย ชมรมคนไทยในสโลวีเนีย (ผู้แทน – รองประธานจรรยา)

วันที่ 6 มิถุนายน : การสัมมนาในวาระครบรอบ 20 ปีเครือข่ายฯ (ออนไลน์) “สืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ Parcourir, Enrichir & Agrandir” ร่วมจัดโดย สมาคมไทย-โพรวดงซ์ และ Help Thai แขกรับเชิญ ออท ปารีส กสม มาร์แซย์ อธิบดี สค พม (ผู้เข้าร่วม 93 คน) https://youtu.be/t1oBNE5gSfU (ช่วงหนึ่ง พิธีเปิดการสัมมนา) https://youtu.be/1rtbEn00uS8 (ช่วงที่สอง เสวนา สร้างสรรค์-ส่งเสริม) https://youtu.be/GIR3hm8dgM0 (ช่วงที่สาม – ถามตอบ สืบสาน)

วันที่ 6 มิถุนายน : การประชุมสามัญประจำปี 2020 (ออนไลน์) (ผู้เข้าร่วม 43 คน)

วันที่ 1, 8, 15, 22 พฤษภาคม (เดือนที่สอง) การอบรมหลักสูตรพิเศษออนไลน์เพื่อจิตอาสา “Healing Group for Self Transformation” โดย คุณสุ สุลิลวรรณ iMindCare (นักเรียน 8 คน เรียน 8 เสาร์)

วันที่ 24 เมษายน: จิตอาสาออนไลน์ตอนที่ 3 “จิตอาสากับเทคนิคการให้คำแนะนำ” โดย คุณประไพรัตน์ มิกซ์ นักพัฒนาสังคม องค์กร Amnesty for Women e.V. เมืองฮัมบูร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี (ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 31 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานทั้งสอง เลขานุการ และเหรัญญิก)

วันที่ 20-30 เมษายน : โครงการ TWNE Challenge Series 2 ตอน “Logo Design Contest” สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมออกแบบโลโก้เพื่อรำลึกวาระครบรอบยี่สิบปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

วันที่ 18 เมษายน : ประชุมเตรียมงานสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สอง ออนไลน์ (ผู้แทนสมาคมไทยโพรวองซ์ ผู้แทน – Help Thai และ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร)

วันที่ 16 เมษายน : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 10 และ 13 เมษายน : ประกาศผลการประกวดภายใต้โครงการ TWNE Challenge Series 1 “สิบยูโร โอ้โหน่าอร่อย”

วันที่ 10 เมษายน : เสวนาออนไลน์เรื่องการตั้งสมาคมหมอนวดไทยในนอร์เวย์ ร่วมกับโครงการ ThaiWISE สวีเดน (คุณอังคณา ชีฟิลด์ กรรมการสมาคมฯ คุณกรชวัล ทูรเซ่น กรรมการสมาคมฯ คุณปนัดดา แจ้งมณี ผู้อำนวยการไทยไวส์ ประธานจงเจริญและรองประธานจรรยา)

วันที่ 3, 10, 17, 24 เมษายน (เดือนที่หนึ่ง) การอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อจิตอาสา “Healing Group for Self Transformation” โดย คุณสุ สุลิลวรรณ iMindCare (นักเรียน 8 คน เรียน 8 เสาร์)

วันที่ 2 เมษายน : ตัวแทนเครือข่ายฯรับมอบหน้ากากอนามัยจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ส่งผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส (วิทยากร – คุณพจณี เรอโนซ์)

วันที่ 31 มีนาคม : ประชุมสรุปผลการตรวจบัญชี รายงานการเงินเครือข่ายประจำปี 2020 (ผู้ตรวจบัญชี – คุณพยุงศรี กุลวงศ์ และ คุณสหะ สารพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยเหรัญญิก)

วันที่ 26 มีนาคม : ประชุมภายในคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 21 มีนาคม : E-meeting เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษากับหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเสริมพลังสตรีเพื่อความเสมอภาคด้านอาชีพในต่างแดน” วิทยากร คุณพิสมัย อ็องโจลินี (ฝรั่งเศส) และ คุณณัฐธิณี อิชิยาม่า (ญีปุ่น) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดำเนินรายการโดย ประธานจงเจริญ)

วันที่ 20 มีนาคม : ประชุมเตรียมงานประชุมสามัญประจำปีและการสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ครั้งที่หนึ่ง (ตัวแทนสมาคมไทยโพรวองซ์ ตัวแทนมูลนิธิ Help Thai ตัวแทนชิดาสปา และตัวแทนคณะกรรมการบริหาร)

วันที่ 15 มีนาคม : ประชุมผู้เชี่ยวชาญในซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่สาม เรื่อง “อัพเดทกฎหมายความประเวณในยุโรปและไทย” ร่วมกับองค์กรโอเอซิส เบลเยียม และ มูลนิธิพิทักษ์สตรี (คุณจุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ ทีมงาน AAT, รองประธานพินทุสร และ ประธานจงเจริญ)

วันที่ 8 มีนาคม : ร่วมงานวันสตรีสากลออนไลน์ของกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป หัวข้อ “สตรีไทยพิชิต Get Rid COVID”  โดยการสนับสนุน(บางส่วน)จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม ผู้เข้าร่วม….คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

วันที่ 8 มีนาคม : ร่วมการสนทนาออนไลน์หัวข้อ “เสริมพลังทางเศรษฐกิจสตรีไทย” จัดโดย องค์กร ThaiWise สวีเดน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

วันที่ 7 ถึง 31 มีนาคม : โครงการ TWNE Challenge Series 1 ประกวดอาหารราคาประหยัด “สิบยูโร โอ้โหน่าอร่อย” ผ่านทางเพจเครือข่ายฯ (ดำเนินงานโดย ประธานจงเจริญ รองประธานคนที่หนึ่ง และ เหรัญญิก)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ : สนับสนุนวิทยากรด้านการใช้โปรแกรมซูม (ตฤณ ขุมทรัพย์) สำหรับการจัดอบรมซูมออนไลน์ให้กับกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป และ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “เชื่อมสายสัมพันธ์-พบกันออนไลน์” ผู้เข้าร่วม 54 คน ( ผู้แทน – ประธานจงเจริญ และ รองประธานสองท่าน)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : ประชุมภายในกรรมการบริหาร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : ร่วมกับองค์กรโอเอซิส-เบลเยียม จัดอบรมให้คนไทยในเบลเยียมและยุโรปเรื่องวิธีการใช้ซูมเบื้องต้น ผู้เข้าร่วม…คน (ประธานจงเจริญ และ แอดมินเว็บไซต์)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ : เปิดเวทีถาม-ตอบเพื่อสะใภ้อิตาลีเรื่องการขอสัญชาติอิตาเลียน ผู้เข้าร่วม 47 คน (รองประธานจรรยา)   

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ : ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนยุโรป ผู้เข้าร่วม 72 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานจรรยา นาตาลี สตอรีย์ สมาชิกยูเค จุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ โอเอซิส เบลเยียม)  

วันที่ 25 มกราคม : อบรมซีรี่ย์จิตอาสาออนไลน์ เรื่อง “การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (Mental Health First Aid)” โดย คุณสุ สุลิวรรณ จากเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม 35 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานสองท่าน เหรัญญิก เลขานุการ)  

วันที่ 24 มกราคม : ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนเอเชียและออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม…คน (ตัวแทน – ประธานจงเจริญ)    

วันที่ 20 มกราคม : รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ครอบครัวข้ามวัฒนธรรม รู้เขา-รู้เรา” แก่สมาชิกสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิสเซอร์แลนด์ ทางซูม ผู้เข้าร่วม 25 คน ( ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)  

วันที่ 15 มกราคม :  ร่วมอบรม “การเข้าเมืองและการย้ายถิ่น – ทักษะการเจรจากับหน่วยงานราชการฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง อบรมเป็นภาษาอิตาเลียน จัดโดยทำเนียบทนายความประจำจังหวัดเนเปิล อิตาลี (รองประธาน จรรยา แซ่เจียง)  

วันที่ 13 มกราคม : ร่วมรับฟังการอภิปรายออนไลน์ เรื่อง The State of Social Enterprise in Thailand by SE Thailand & ANDE Bangkok Entrepreneurial Ecosystem Snapshot Report Launch (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)

วันที่ 3 มกราคม : โพสต์คลิปยูทู้บผลงานเครือข่ายฯ ชุด “TWNE Photo Book มองย้อนเงา-เล่าด้วยรูป 2020” (จัดทำโดย ประธานจงเจริญ)

พ.ศ. 2563/2020

18 ธันวาคม สอนออนไลน์การทำหน้ากากผ้าด้วยการเย็บมือ โดย นางพจณี เรอโนซ์ ฝรั่งเศส ผู้เรียน 4 คน (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง นางพินทุสร แอนซ์ตีอรีย์)

16-18 ธันวาคม ร่วมกิจกรรมอบรมสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้านเทคนิคการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานในอาชญากรรมคดีพิเศษ จัดโดย กรมบังคับคดีพิเศษ ณ ลีฟ วัลเลต์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)

7 ธันวาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 2 เรื่อง “ความกตัญญูในมิติของการค้ามนุษย์ทางเพศ” วิทยากรรับเชิญ รศ. ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง)

27 พฤศจิกายน ร่วมฟัง Thara Talk ครั้งที่ 1 “การแยกกันอยู่ การหย่าร้าง เงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” คุณพยุงศรี กุลวงศ์ ธาราอาสุโส จัดโดย สมาคมธารา ผู้เข้าร่วม 19 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)

25 พฤศจิกายน ร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ โครงการกงสุญสัญจรเพื่อคนไทยในราชอาณาจักรสเปน จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ผู้เข้าร่วม 94 คน (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง นางสาวจามจุรี ดำจุติ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

19 พฤศจิกายน จัดประชุมร่วมกรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศและกรรมการบริหารเครือข่ายฯตามระเบียบข้อ 6.3 ผู้เข้าร่วม 26 คน 12 ประเทศ รวม กรรมการบริหารทุกคน

13 พฤศจิกายน ร่วมรับฟังการให้ความรู้ออนไลน์ที่จัดโดย บ้านหญิง เบอร์ลิน เรื่อง “เงินบำนาญและเงินบำนาญแม่ม่าย (กรณีสามีเสียชีวิต)” บรรยายโดยทนายความ Esther Kelideiter (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางจรรยา แซ่เจียง)

7 พฤศจิกายน จัดอบรมจิตอาสาออนไลน์ ครั้งที่หนึ่ง “จิตอาสามือใหม่” โดย นางประไพรัตน์ มิกซ์ (พี่แพท) มีผู้เข้ารับฟัง 33 คน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นายอนุรักษ์ วีระเดชะ นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

28 ตุลาคม จัดเสวนาออนไลน์ ซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่ 1 เรื่อง “หน่วยงานและระบบส่งต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทางเพศ” มีผู้เข้าร่วม 10 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางพินทุสร แอนซ์ตี)

24 ตุลาคม จัดทำรายงาน “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม ของกระทรวง พม.

23 ตุลาคม เปิด กลุ่มการงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป

7, 14, 21, 28 ตุลาคม ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์เรื่องสิทธิพำนักอาศัย โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางพินทุสร แอนซ์ตี นางทวีพร บรันดท์ นางจรรยา แซ่เจียง และ นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

30 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “การรับบุตรบุญธรรมข้ามชาติตามนัยยะอนุสัญญาเฮกว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ” ภายใต้โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อสันติสุขของประชาชนอาเซียน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

4, 11, 18 และ 25 กันยายน จัด “อบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูอาสา” ออนไลน์ โดย ทีมงานไอมินิมอล ผู้รับการอบรม 9 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

23 กันยายน ร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ “ผลงานวิจัยวิเคราะห์อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกครอบครัวและความสอดคล้องกับกฎหมายไทย” โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ และ นางจรรยา แซ่เจียง)

31 สิงหาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางการทำงานพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศในขอบเขตและภารกิจของ พม. (สมาชิกที่เข้าร่วม ดร บุญส่ง ชเลทร)

8 สิงหาคม จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “ป้องการการล่วงละเมิดเด็กทางเพศบนอินเตอร์เน็ต” โดย นางสาวศิขริน สิงห์สาคร มีผู้เข้าร่วม 27 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)

22-24 กรกฎาคม ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี (ผู้แทน – นางทวีพร บรันดท์)

11 กรกฎาคม ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2020 (ออนไลน์) ของสมาคมช้างเผือก สมาพันธรัฐสวิส (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์)

9 กรกฎาคม จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป” มีผู้เข้าร่วม 35 คน (ผู้แทน – นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ นางพินทุสร แอนซ์ตี นางจรรยา แซ่เจียง นางทวีพร บรันดท์)

30 มิถุนายน ตีพิมพ์สารสตรีฉบับปี 2020 “รู้รัก-รู้ฤทธิ์-รู้จักชีวิต Savoir Vivre”

5 มิถุนายน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ดร บุญส่ง ชเลธร)

30 พฤษภาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ออนไลน์)

19 และ 26 เมษายน และ 13, 18, 19, 22 และ 25 พฤษภาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรมซูมโดยทีมงานไอมินิมอลให้สมาชิกเครือข่ายฯ รวม 7 ครั้ง

24 เมษายน ร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การตัดสินใจ เปิดหรือปิดกิจการ” (สวีเดน) จัดโดย ThaiWISE, Noomi-Helamänniskan i Malmö, ห้อง “เปิดกิจการ – Starta eget företag” (ผู้แทน – นางจรรยา แซ่เจียง)

พ.ศ. 2562/2019

ธันวาคม 2561-กันยายน 2562
“โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” วางแผน ยื่นขออนุมัติ ดำเนินโครงการ จัดทำรายงานผลและรายงานการเงิน และปิดโครงการ

มกราคม 2562 ตัวแทนเครือข่ายฯเข้าร่วมงานพบปะอาสาสมัครในสมาพันธรัฐสวิส

กุมภาพันธ์-มีนาคม ประธานเครือข่ายพบปะสมาชิกเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นและตัวแทนภาคี “คนดีสี่ภาค” เพื่อสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ประเทศญี่ปุ่น

27 มีนาคม
ถึง 2 เมษายน ร่วมต้อนรับรองอธิบดี นายธนสุนทร สว่างสาลีและคณะจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในวาระพบปะชุมชนชาวไทยที่นครมิลาน และไปร่วมประชุมวันครอบครัวสากลที่เมืองเวโรนา สาธารณรัฐอิตาลี

29 เมษายน เตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2562 ร่วมกับเจ้าภาพ สมาชิกจากสวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส

24-25 พฤษภาคม ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์ โดยเครือข่ายฯและตัวแทนสมาชิกเตรียมประสานงานต่าง ๆ ร่วมกับองค์กรภาคีเจ้าภาพทั้งหมดในสมาพันธรัฐสวิส (บันทึกจากการสัมมนา e-Book นวัตกรรมชีวิต)

26-27 มิถุนายน ร่วมงานสมาชิก “ชิดาสปา สวิตเซอร์แลนด์” รับมอบรางวัลสปาดีเด่นด้านธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดเชียงใหม่

1-4 กรกฎาคม ร่วมอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรุงเทพฯ

3 กรกฎาคม ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 (นครมาร์แซย์) กรุงเทพฯ

5 กรกฎาคม ร่วมงาน Social Expo 2019 กรุงเทพฯ

6 กรกฎาคม ตัวแทนภาคีสวิสร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของสมาคมช้างเผือก นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส

30 กรกฎาคม ออกแบบและผลิตคู่มือการขอสัญชาติอิตาเลียน (1,000 ฉบับ)

กรกฎาคม-สิงหาคม ร่วมจัดทําวิดีทัศน์ Behind Closed Doors กับผู้ผลิตจิตอาสาในสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

7 สิงหาคม ร่วมสัมมนา “ความเหลื่อมล้ำ ชีวิตผู้หญิงไทยในต่างแดน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม ร่วมประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม แต่งตั้งบรรณาธิการบริหารสารสตรีคนใหม่ นริสา เชื้อวิดูล-ออ

27 สิงหาคม ผลิตแผ่นพับเครือข่ายฯ ภาษาไทย (500 แผ่น)

27-28 สิงหาคม ร่วมประชุมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างประเทศ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ณ กรุงเทพฯ

8 กันยายน ร่วมประชุมประจำปีกลุ่มเพื่อนไทยในอิตาลี เมืองฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี

13-14 กันยายน วิทยากรอบรมหญิงไทย “บันไดห้าขั้น-สานฝันในต่างแดน” โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ที่ จังหวัดอุดรธานี

5 ตุลาคม ร่วมงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของวีดีทัศน์ Behind Closed Doors และ งานประชุมสัมมนาประจําปีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

19 ตุลาคม นำเสนอวีดีทัศน์สรุปประสบการณ์เครือข่ายฯ TWNE Past-Present-Future

25 ตุลาคม ร่วมประชุมการจัดกลุ่มจิตอาสาในเดนมาร์ก ณ เมืองออร์ฮูส ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

31 ตุลาคม เปิดโครงการ New in Town ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

พฤศจิกายน ตัวแทนภาคีเครือข่ายฯร่วมอภิปรายเนื่องในวันศาสนา 2562 สมาพันธรัฐสวิส

7-9 พฤศจิกายน ร่วมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 กับคณะเจ้าภาพ พร้อมสมาชิกจากฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ณ เมืองมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

14 พฤศจิกายน ร่วมประชุมสถานทูตไทยในเอเธนส์และชมรมคนไทยในกรีซ เพื่อเตรียมจัดตั้งสมาคมคนไทยในกรีซ ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

15 พฤศจิกายน ประชุมกับองค์การเพื่อผู้ย้ายถิ่นแห่งสหประชาชาติ (IOM) ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก

พฤศจิกายน กรรมการสวิสและตัวแทนภาคีของเครือข่ายฯ ร่วมประชุมงานแถลงข่าวและนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการบูรณาการชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐาน ณ เมืองคัวร์ สมาพันธรัฐสวิส

พฤศจิกายน-ธันวาคม จัดคอร์สฝึกอบรมออนไลน์เรื่อง “การตัดต่อวีดีโอ” สำหรับสมาชิกและเพื่อนเครือข่ายฯ

วันที่ 2 ธันวาคม ประชุมกับ Stop Trafficking ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

4 ธันวาคม ตัวแทนภาคีเครือข่ายฯในสมาพันธรัฐสวิสเข้าร่วมงานวันชาติไทยประจำปี 2562 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ธันวาคม ตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมงานเลี้ยงอำลาเจ้าหน้าที่หมดวาระปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

รายงานโดย
นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์

Message us