แผนงานเครือข่าย

 
แผนกิจกรรมปี พ.ศ. 2564 (2021)
 
 
เดือนมกราคม
 
วันที่ 3 : คลิปยูทู้บผลงานเครือข่ายฯ ชุด “มองย้อนเงา-เล่าด้วยรูป 2020”
 
วันที่ 13 : ประธาน ร่วมรับฟังการอภิปรายออนไลน์ เรื่อง The State of Social Enterprise in Thailand by SE Thailand & ANDE Bangkok Entrepreneurial Ecosystem Snapshot Report Launch 
 
วันที่ 15 : รองประธาน จรรยา แซ่เจียง ร่วมอบรม “การเข้าเมืองและการย้ายถิ่น – ทักษะการเจรจากับหน่วยงานราชการฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง อบรมเป็นภาษาอิตาเลียน จัดโดยทำเนียบทนายความประจำจังหวัดเนเปิล อิตาลี
 
วันที่ 20 : ประธาน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ครอบครัวข้ามวัฒนธรรม รู้เขา-รู้เรา” แก่สมาชิกสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิสเซอร์แลนด์ ทางซูม 
 
วันที่ 24 : ร่วมประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนเอเชียและออสเตรเลีย 
 
วันที่ 25 : อบรมซีรี่ย์จิตอาสาออนไลน์ เรื่อง “การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (Mental Health First Aid)” โดย คุณสุ สุลิวรรณ จากเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
 
วันที่ 26-28 : เลขานุการเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมให้หญิงไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ” – เลื่อน ไม่มีกำหนด
 
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
วันที่ 7: ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนยุโรป
 

รายละเอียดแผนงานปี 2020 และ 2021


ประชุมสามัญประจำปี
• ประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2020 (พฤษภาคม ใน ฝรั่งเศส – ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• จัดประชุมใหญ่สามัญทดแทน (พฤษภาคม 2020 ออนไลน์)
• เตรียมประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2021 (เมืองมาร์แซย์)

งานโครงการ
• โครงการสัมมนาเรื่องการยกระดับภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยและสปาไทยในยุโรป พื้นที่นำร่องอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กันยายน ใน สหราชอาณาจักร) (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• ติดตามผลการปรับใช้สิ่งที่ได้จากการสัมมนาลอนดอนในประเทศสมาชิก (mini impact study) (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• จัดทำโครงการใหม่ปีงบประมาณ 2021 เพื่อเสนอกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม กพม. (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2020)

สัมมนา เวิร์คชอป และอบรม
• การใช้ไลน์แบบจิตอาสา (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• อบรมพนักงานนวดไทยเรื่อง Inner self (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• อบรมการใช้ Zoom Meeting
• อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ โดย พม (กรกฎาคม ประเทศไทย) (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• กิจกรรม “New in Town” สำหรับคนไทยที่ย้ายมาใหม่ ใน ลอนดอน (ต่อเนื่อง)
• สนับสนุนกิจกรรมในประเทศสมาชิก 3-5 ประเทศ
• กิจกรรมเยาวชนคืนถิ่นร่วมกับ พม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีในประเทศต่าง ๆ

สื่อ ประชาสัมพันธ์ และฐานข้อมูล
• หนังสือ “สารสตรี” ฉบับอีบุ๊กซ์ และ ฉบับตีพิมพ์ (เนื้อหาเดียวกัน)
• วีดีโอคลิป “เดอะซีรี่ย์: ก้าวที่แตกต่าง”
• แผ่นพับเครือข่ายฯชุดปรับปรุง ภาษาไทย
• แผ่นพับเครือข่ายฯชุดปรับปรุง ภาษาอังกฤษ
• พัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายฯภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ผลิตวีดีทัศน์เรื่อง “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป”
• จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาและลักษณะการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยในยุโรป

สร้างเครือข่ายพันธมิตร
• สนับสนุนการก่อตั้งสมาพันธ์นวดไทยและสปาไทยในภาคพื้นยุโรป
• ร่วมงานด้านวิชาการและการผลิตสื่อกับองค์กรภาคีและเพื่อนเครือข่าย
• รับภาคีใหม่เพิ่มทั้งสมาคมจิตอาสา สมาคมผู้ประกอบการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้านวิชาการ

เดินทาง-ประสานงาน
• ร่วมกิจกรรมของคนไทยหรือสถานทูตไทย ในประเทศที่กรรมการบริหารพำนักอยู่
• ร่วมกิจกรรมของคนไทยหรือสถานทูตไทยในประเทศสมาชิกตามวาระและโอกาส
• ประสานงานกับหน่วยราชการไทยในประเทศไทย ตามวาระที่เหมาะสม