ผลการปฏิบัติงาน

ผลงานประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เพจเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Page)

 1. ผู้ติดตามเพจ (Likes) 6,973 คน
 2. เปิดกลุ่ม “เราคือจิตอาสา We are Jit-Arsa” ในเดือนเมษายน 2020 มีสมาชิก 909 คน
 3. เปิดกลุ่ม “การงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป” ในเดือนตุลาคม 2020 มีสมาชิก 119 คน
 4. เปิดกลุ่ม “อย่าลืมชาวนาเขตถ้ำหลวง” มีสมาชิก 116 คน

เว็บไซต์ (Website)

 • สมาชิกเว็บไซต์ จำนวน 255 Subscribers และ 28 หน่วยงาน
 • บทความทั้งหมด 137 บทความ เฉพาะในปี 2563 มี 39 บทความ
 • จัดทำโครงการ “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” โดยการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โครงการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และมีผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เครือข่ายฯได้จัดส่งรายงานสรุปโครงการและรายงานการเงินให้ทางกองทุนฯเรียบร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

สื่ออื่นๆ

 • ช่องยูทู้บ TWNE เพื่อรองรับผลงานของเครือข่ายฯและสมาชิก มีคลิปทั้งหมด 12 คลิป และมีผู้กดติดตาม (subscribers) จำนวน 46 คน
 • ทวิตเตอร์ @TWNE17 เป็นช่องทางเพื่อแชร์ข่าวสารจากเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ และเพื่อติดตามข่าวสารทั่วยุโรปที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาไทย
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาอังกฤษ
 • จดหมายข่าวเว็บไซต์รายเดือน เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม

Message us