ตารางกิจกรรม

ผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561

4 มกราคม
เข้าพบผู้บริหารสภาทนายความสวิส เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับล่ามและนักแปลภาษาไทย กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

13 กุมภาพันธ์
ร่วมต้อนรับ รมว. กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

23-25 มีนาคม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ คาแซร์ตา อิตาลี

6-8 เมษายน
จัดสัมมนาส่งเสริมทักษะทางอาชีพ คัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

16 เมษายน
ประชุมวันศาสนาโลก ซูริก สวิตเซอร์แลนด์

21-22 เมษายน
ร่วมสัมมนาของภาคี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

24 พฤษภาคม
ร่วมประชุมการแปลกรณีเกิดอุบัติเหตุ โอลตัน สวิตเซอร์แลนด์

26 พฤษภาคม
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กกับครูลิลลี่ ซูริก สวิตเซอร์แลนด์

8-10 มิถุนายน
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ กรุงแฮมเบิร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี

21 มิถุนายน
ประชุมกับเจ้าหน้าที่กรมพิทักษณ์เด็กและพลเมืองสวิส เกี่ยวกับครอบครัวสองวัฒนธรรม เมืองคัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

6-10 สิงหาคม
อบรมอาสาสมัครไทยในต่างแดน จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

31 สิงหาคม
ผู้แทนภาคีเครือข่ายฯเข้าคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมไทยในยุโรป

7-9 กันยายน
ประชุมและสัมมนาการจัดสวัสดิการเพื่อคนไทยในยุโรป ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี

25 กันยายน
ประชุมและสัมมนาการส่งเสริมการบูรณาการชีวิตของชาวต่างชาติในสวิตเซอร์แลนด์

12-14 ตุลาคม
พบปะกลุ่มคนไทยในกรุงปรากเพื่อหาลู่ทางการรวมตัวก่อตั้งกลุ่มคนไทยในสาธารณรัฐเชก

26-28 ตุลาคม
สมาชิกภาคีเครือข่ายฯในสวิตฯ ประชุมเตรียมงานการประชุมและสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 ณ นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

2 พฤศจิกายน
ร่วมงานพบปะสังสรรค์จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมสวิส รัฐกริสันส์ สวิตเซอร์แลนด์

8 พฤศจิกายน
ร่วมวงเสวนาวันศาสนาโลก คัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

12 พฤศจิกายน
ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

22 พฤศจิกายน
ผู้แทนเครือข่ายฯร่วมวงเสวนา ยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก ประเทศไทย

28 พฤศจิกายน
ร่วมประชุมวางมาตรฐานล่ามและนักแปลไทยในยุโรป นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

4 ธันวาคม
ร่วมงานวันชาติ ณ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

17 ธันวาคม
เข้าพบเจ้าหน้าที่ประสานการขอทุนให้องค์กรสาธารณประโยชน์ และร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้บริหารหมดวาระ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

20 ธันวาคม
ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนา พ.ศ. 2562 นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

21 ธันวาคม
เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อแนะนำเครือข่ายฯ ขอคำแนะนำ และหาช่องทางประสานงาน

ตลอดปี
ภาคีในประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรม

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
รายงาน