ตารางกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

29 เมษายน เตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2562 ที่ ซูริก
24-25 พฤษภาคม ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2562 และ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ซูริก สวิตเซอร์แลนด์
26-27 มิถุนายน ร่วมงานมอบรางวัลสปาดีเด่นด้านธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม เชียงใหม่ (จงเจริญ)
1-4 กรกฎาคม ร่วมอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ โดย พม. กรุงเทพฯ (นงลักษณ์ จงเจริญ ทวีพร)
3 กรกฎาคม ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2563 (เมืองมาร์เซย์) กรุงเทพฯ (นงลักษณ์ จงเจริญ ทวีพร)
5 กรกฎาคม ร่วมงาน Social Expo 2019 กรุงเทพฯ (นงลักษณ์ จงเจริญ ทวีพร)
7 สิงหาคม ความเหลื่อมล้ำ ชีวิตผู้หญิงไทยในต่างแดน ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (จรรยา)
9 สิงหาคม การประชุมสรุปบทเรียนและรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน กรุงเทพฯ (ทวีพร)
26 สิงหาคม บรรณาธิการบริหารสารสตรีคนใหม่ ดร นริสา รับมอบงาน
27 สิงหาคม ผลิตแผ่นพับเครือข่ายฯ ภาษาไทย กรุงเทพฯ (จรรยา จงเจริญ)
27-28 สิงหาคม ร่วมประชุมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อคนไทยในต่างประเทศ โดย พม. กรุงเทพฯ (จรรยา ทวีพร)
8 กันยายน ร่วมประชุมประจำปีกลุ่มเพื่อนไทยในอิตาลี ฟลอเร้นซ์ (จรรยา)
13-14 กันยายน วิทยากรอบรมหญิงไทย “บันไดห้าขั้น-สานฝันในต่างแดน” โดย พม อุดรธานี (ทวีพร)
30 กันยายน ปิดโครงการพัฒนาเว็บไซต์ (นงลักษณ์ จงเจริญ)
27 ตุลาคม ร่วมงานกลุ่มจิตอาสาหญิงไทยในเดนมาร์ก (ทวีพร)
1 พฤศจิกายน เปิดตัววีดีทัศน์ « Behind Closed Doors » (พินทุสร)
7-9 พฤศจิกายน เตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี 2020 มาร์แซย์ ฝรั่งเศส (นงลักษณ์ จงเจริญ พินทุสร จรรยา)
14-15 พฤศจิกายน เยี่ยมกลุ่มจิตอาสาไทยในเอเธนส์ กรีซ (จงเจริญ)

จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์
รายงาน

ผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561

4 มกราคม
เข้าพบผู้บริหารสภาทนายความสวิส เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับล่ามและนักแปลภาษาไทย กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

13 กุมภาพันธ์
ร่วมต้อนรับ รมว. กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

23-25 มีนาคม
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ คาแซร์ตา อิตาลี

6-8 เมษายน
จัดสัมมนาส่งเสริมทักษะทางอาชีพ คัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

16 เมษายน
ประชุมวันศาสนาโลก ซูริก สวิตเซอร์แลนด์

21-22 เมษายน
ร่วมสัมมนาของภาคี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

24 พฤษภาคม
ร่วมประชุมการแปลกรณีเกิดอุบัติเหตุ โอลตัน สวิตเซอร์แลนด์

26 พฤษภาคม
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กกับครูลิลลี่ ซูริก สวิตเซอร์แลนด์

8-10 มิถุนายน
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปีเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ กรุงแฮมเบิร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี

21 มิถุนายน
ประชุมกับเจ้าหน้าที่กรมพิทักษณ์เด็กและพลเมืองสวิส เกี่ยวกับครอบครัวสองวัฒนธรรม เมืองคัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

6-10 สิงหาคม
อบรมอาสาสมัครไทยในต่างแดน จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

31 สิงหาคม
ผู้แทนภาคีเครือข่ายฯเข้าคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมไทยในยุโรป

7-9 กันยายน
ประชุมและสัมมนาการจัดสวัสดิการเพื่อคนไทยในยุโรป ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี

25 กันยายน
ประชุมและสัมมนาการส่งเสริมการบูรณาการชีวิตของชาวต่างชาติในสวิตเซอร์แลนด์

12-14 ตุลาคม
พบปะกลุ่มคนไทยในกรุงปรากเพื่อหาลู่ทางการรวมตัวก่อตั้งกลุ่มคนไทยในสาธารณรัฐเชก

26-28 ตุลาคม
สมาชิกภาคีเครือข่ายฯในสวิตฯ ประชุมเตรียมงานการประชุมและสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 ณ นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

2 พฤศจิกายน
ร่วมงานพบปะสังสรรค์จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมสวิส รัฐกริสันส์ สวิตเซอร์แลนด์

8 พฤศจิกายน
ร่วมวงเสวนาวันศาสนาโลก คัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

12 พฤศจิกายน
ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

22 พฤศจิกายน
ผู้แทนเครือข่ายฯร่วมวงเสวนา ยุติความรุนแรงในสตรีและเด็ก ประเทศไทย

28 พฤศจิกายน
ร่วมประชุมวางมาตรฐานล่ามและนักแปลไทยในยุโรป นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

4 ธันวาคม
ร่วมงานวันชาติ ณ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

17 ธันวาคม
เข้าพบเจ้าหน้าที่ประสานการขอทุนให้องค์กรสาธารณประโยชน์ และร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้บริหารหมดวาระ กรุงเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

20 ธันวาคม
ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนา พ.ศ. 2562 นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์

21 ธันวาคม
เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อแนะนำเครือข่ายฯ ขอคำแนะนำ และหาช่องทางประสานงาน

ตลอดปี
ภาคีในประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรม

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
รายงาน