หญิงไทยติดอาวุธทางปัญญา

กำลังใจในวันที่อ่อนแอ (สารสตรี ๒๐๑๗)

มนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" (wanting animal) ความต้องการนี้ติดตัวมนุษย์มาแต่กําเนิด และเป็นความต้องการที่มีลําดับขั้นซึ่งมี 5 ขั้น และเมื่อแต่ละขั้นได้รับการตอบสนอง มนุษย์เราจะขยับความต้องการขึ้นไปอีกขั้น เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งของมนุษย์

ฟ้ายังฟ้าอยู่เสมอ

บอกใจตัวเองแกว่งให้เต็มที่นะใจ ฟุ้งให้สุด ๆ ไปเลยนะจิต แต่ขอไม่เกิน 3 วันนะ ตั้งสติให้ได้ ยิ่งวางได้เร็วยิ่งเบาเร็ว หน้าที่เร่งด่วน ยังต้องเตรียมใจให้พร้อมรับภาวะวิกฤต หากต้องเผชิญ สำคัญที่สุดต้องเผชิญอย่างมีสติ

ผู้หญิงกับความรู้สึกผิด

เพื่อน ๆ เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ทำอะไรก็อยากให้ถูกใจ ถูกต้อง ถูกอารมณ์คนอื่น ครั้นพอไม่เป็นเช่นนั้น ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ เอาไปคิดเสียใจเป็นวัน ๆ ทั้ง ๆ ที่ผลลัพธ์นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง และตัวเองก็คิดว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว

กฎหมายแรงงานฮังการี 2017

สัญญาจ้างงานในฮังการีอาจทำได้ในรูปแบบ “สัญญาชั่วคราว” และ “สัญญาถาวรที่ไม่จำกัดเวลา” การบอกเลิกสัญญาสามารถทำได้ด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย หรือด้วยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการให้ออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

รักข้ามวัฒนธรรม

"จะแต่งงานกับฝรั่ง คิดดีแล้วหรือ" เขาเลิกถามกันมานานแล้ว ถือว่าเชยมาก ๆ แต่หากเรามาทวนกันสักนิดก็จะดีว่า การแต่งงานกับคนต่างชาตินั้น ทำเราต้องเสียสละอะไรไปบ้าง

ชีวิตคู่ดูดีได้

การรอให้คู่สมรสเป็นฝ่ายเปลี่ยนตัวเองก่อนคือสูตรสำเร็จของความทุกข์และการหย่าร้าง เราทุกคนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเราเองได้มากกว่าเราคิด กล่าวชมกันและกันให้มากขึ้นเพื่อการสื่อสารที่เป็นสุข

ผัวเมียตีกัน ทำไงดี

มาดามหลายคนมีเพื่อนมาปรึกษาว่า ถูกสามี แฟน หรือคนอยู่ร่วมบ้าน ทำร้าย บางทีก็บาดเจ็บขั้นปางตาย และมาดามพอได้ฟังก็ของขึ้น ให้คำแนะนำไปต่างๆนานา

เรื่องผัวเมียตีกัน

ฝรั่งเขามักจะมีสิ่งที่เรียกว่า FAQs หรือ คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ ในทุกประเด็นความรู้ ไม่ว่าจะเรื่องซื้อตั๋วเครื่องบิน การขอวีซ่า การทำใบขับขี่ การสมัครงาน

ปฐมพยาบาลใจ

การปฐมพยาบาลทางใจ หรือ Psychological First Aid เป็นทักษะที่อาสาสมัครสามารถนำไปใช้ได้กับผู้เพิ่งประสบเหตุการณ์วิกฤติ โดยท่านไม่ต้องมีคุณสมบัติถึงขั้นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ แต่แน่นอนว่าท่านจำเป็นต้องมีคุณสมบัติและเตรียมพร้อมหลายด้าน เพื่อให้ทำหน้าที่นี้ได้สมประโยชน์ของผู้ประสบทุกข์

ใครว่าอยู่เมืองนอกสบาย

ในยุค 4.0 นี้ เราไม่สามารถช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพได้เลย หากปราศจากเทคโนโลยีในการสื่อสารหรือเครื่องไม้เครื่องมือดิจิตัลอันทันสมัยต่าง ๆ บางครั้งเราไม่สามารถจะทํางานได้เลยด้วยซ้ำ หากไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้