ข่าวกิจกรรมเครือข่ายและพันธมิตร

18 December, 2559

เครือข่ายฯครบรอบ 10 ปี ณ พ.ศ. 2555

ดร. พัทยา เรือนแก้ว ประธานสมาคมธารา ริเริ่มการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนไทยจากประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรป
13 February, 2560

ครูต้อย หญิงแกร่งแห่งนอรเวย์

อยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกับผู้หญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศนอร์เวย์ เธอคือครูต้อย และนี่คือ มุมมอง ประสบการณ์
15 February, 2560

เพื่อเยาวชนไทยในยุโรป (สารสตรี ๒๐๑๑)

การพูดคุยที่ดีกับลูกวัยรุ่น ควรแสดงความรักและความห่วงใย อาจด้วยคำพูด หรือการแสดงออก เช่น ท่าทางใส่ใจ การบริการช่วยเหลือ การโอบกอด สัมผัสฯลฯ เมื่อมีโอกาสทำได้ และควรเลี่ยงการขัดจังหวะ พูดแทรก หรือแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย ขณะที่อีกฝ่ายพูด รวมทั้งไม่ใช้อารมณ์ด้านลบในการพูดมากเกินไป
28 March, 2560

กำหนดการประชุม TWNE 2560 (แก้ไข)

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปและมูลนิธิหมู่บ้านไทย บูดาเปสต์ มีความยินดีเชิญร่วม การประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2560 # ดีต่อใจ Get Momentum to Empower วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมออรอญติซ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี Aranytíz Cultural House, 1051 Budapest, Arany János […]
6 April, 2560

แอปพลิเคชั่นกรมการกงสุล มีกันหรือยัง

Thai Consular ฝากแอปพลิเคชั่นของกรมการกงสุลไว้ด้วยนะคะ ไปเมืองนอกมีปัญหา พาสปอร์ตหาย ญาติพี่น้องที่ต่างประเทศเดือดร้อน หรืออยากต่อพาสปอร์ต ตรวจข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ มีทั้ง ois และแอนดรอยนะคะ thai consular application อย่าลืมเบอร์ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง +66 2 572 8442  
29 May, 2560

โลกนี้ยัง #ดีต่อใจ (สารสตรี ๒๐๑๗)

แม้ว่าจะมีช่วงเศรษฐกิจตกต่ํ่าเป็นระยะ ๆ แต่โดยทั่วไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจพยากรณ์ว่า รายได้ของประชากรโลกจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เป็นที่เชื่อกันว่า คุณภาพของชีวิตทุกด้านที่ #ดีต่อใจ เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม สุขภาพ สุขอนามัย สิ่งช่วยผ่อนแรงนั้น อยู่บนรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั่นเอง
31 May, 2560

ผลงานประจำปี 2016

25-29 กรกฎาคม กรุงเทพฯ สัมมนาประจําปีโดยวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต 26-28 สิงหาคม เบอร์ลิน เยอรมนี ร่วมการสัมมนา Destination EU ของ Amnesty for Women 13 ตุลาคม ทุกภาคี ร่วมถวายบังคมลาอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลทื ๙ 11-13 พฤศจิกายน ซอเรนโต อิตาลี สัมมนาและต้อนรับคณะผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ
24 November, 2560

TWNE Meeting 2018 “เพื่อรัก เพื่อสุข”

เชิญร่วมการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2561/2018 ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (TWNE) “เพื่อรัก เพื่อสุข” พบรัก เลี่ยงยักษ์ เมื่อคืนสู่ไทย วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561/2018 ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แฮมเบิร์ก นครแฮมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
12 April, 2561

ตกแต่ง ตรึงใจ

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปร่วมกับภาคีสวิสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ว่าด้วยการตกแต่งอาหารหวานด้วยเนย ครีมและน้ำตาล