ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 2

สามล้อบ้านเขาที่นั่งอยู่สูงกว่าคนขับ ที่นั่งแคบมาก ชนิดที่นั่งสองคนแล้วต้องเบียดกัน