แผนกิจกรรมปี พ.ศ. 2567 (2024)
 
เดือนพฤษภาคม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ การสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “โอบกอดความแตกต่าง พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง” ณ เมืองมาร์เซยย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
 
แผนกิจกรรมปี พ.ศ. 2566 (2023)
 
เดือนมิถุนายน
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ การสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “งานต่างถิ่น สินต่างแดน” ณ เมืองเตเนริเฟ ราชอาณาจักรสเปน
 
 
แผนกิจกรรมปี พ.ศ. 2565 (2022)
 
เดือนพฤษภาคม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และ การสัมมนาประจำปีในหัวข้อ “หม้ายเดียวดาย…ไม่โดดเดี่ยว” ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย
 
 
แผนกิจกรรมปี พ.ศ. 2564 (2021)
 
 
เดือนสิงหาคม
 
วันที่ 8: โครงการออนไลน์ “ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดทำโดย สมาคมนวดไทยและสปาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โดยการสนับสนุนของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป 
 
สิ้นเดือน – ประชุมกรรมการบริหาร
 
 
เดือนกรกฎาคม
 
วันที่ 4: ร่วมงานอุปสมบทพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ประเทศสโลวีเนีย
สิ้นเดือน – ประชุมกรรมการบริหาร
 
 
เดือนมิถุนายน
 
วันที่ 6: ประชุมสามัญประจำปี และ สัมมนาครบรอบยี่สิบปี (ออนไลน์)
วันที่ 11: ประชุมกรรมการบริหาร
วันที่ 21: ประชุมกรรมการบริหาร
 
 
เดือนพฤษภาคม
 
สิ้นเดือน – ประชุมกรรมการบริหาร
 
 
เดือนเมษายน
 
วันที่ 24 – ซีรี่ย์จิตอาสาออนไลน์ ครั้งที่ 3 “คุยกับพี่แพท ประไพรัตน์ เรื่องการเตรียมตัวเพื่อให้คำปรึกษา” สำหรับจิตอาสามือใหม่
 
วันที่ 16: ประชุมกรรมการบริหาร
 
 
เดือนมีนาคม
 
วันที่ 8: ร่วมงานวันสตรีสากลออนไลน์ของกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป หัวข้อ “สตรีไทยใกล้ชิด Get Rid COVID” (ประธาน)
 
วันที่ 8: ร่วมสนทนาออนไลน์ FB Live กับองค์กร ThaiWise ในหัวข้อ “สตรีไทยสร้างชาติ สร้างเศรษฐกิจ” (ประธาน)
 
วันที่ 28: ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษากับหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเสริมพลังสตรีเพื่อความเสมอภาคด้านอาชีพในต่างแดน” วิทยากร คุณพิสมัย อ็องโจลินี (ฝรั่งเศส) และ คุณณัฐธิณี อิชิยาม่า (ญี่ปุ่น) ดำเนินรายการ โดย ประธาน
 
วันที่ 26:  ประชุมกรรมการบริหาร
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
วันที่ 7: ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนยุโรป ผู้เข้าร่วม 72 คน (ผู้แทน – ประธาน รองประธานจรรยา นาตาลี สตอรีย์ สมาชิกยูเค จุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ โอเอซิส เบลเยียม) 
 
วันที่ 19: เปิดเวทีถาม-ตอบเพื่อสะใภ้อิตาลีเรื่องการขอสัญชาติอิตาเลียน ผู้เข้าร่วม 47 คน (วิทยากร – รองประธานจรรยา)
 
วันที่ 24: ร่วมกับองค์กรโอเอซิส-เบลเยียม จัดอบรมให้คนไทยในเบลเยียมและยุโรปเรื่องวิธีการใช้ซูมเบื้องต้น ผู้เข้าร่วม (วิทยากร ตฤณ ขุมทรัพย์ และ ประธาน)
 
วันที่ 28: สนับสนุนวิทยากรด้านการใช้โปรแกรมซูม (ตฤณ ขุมทรัพย์) สำหรับการจัดอบรมซูมออนไลน์ให้กับกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป และ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “เชื่อมสายสัมพันธ์-พบกันออนไลน์” ผู้เข้าร่วม 54 คน (ตัวแทน – ประธาน และ รองประธานสองท่าน)
 
วันที่ 26: ประชุมกรรมการบริหาร
 
 
เดือนมกราคม
 
วันที่ 3 : โพสต์คลิปยูทู้บผลงานเครือข่ายฯ ชุด “TWNE Photo Book มองย้อนเงา-เล่าด้วยรูป 2020”
 
วันที่ 13 : ประธาน ร่วมรับฟังการอภิปรายออนไลน์ เรื่อง The State of Social Enterprise in Thailand by SE Thailand & ANDE Bangkok Entrepreneurial Ecosystem Snapshot Report Launch 
 
วันที่ 15 :  ร่วมอบรม “การเข้าเมืองและการย้ายถิ่น – ทักษะการเจรจากับหน่วยงานราชการฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง อบรมเป็นภาษาอิตาเลียน จัดโดยทำเนียบทนายความประจำจังหวัดเนเปิล อิตาลี (รองประธาน จรรยา แซ่เจียง)
 
วันที่ 20 : รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ครอบครัวข้ามวัฒนธรรม รู้เขา-รู้เรา” แก่สมาชิกสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิสเซอร์แลนด์ ทางซูม ผู้เข้าร่วม 25 คน (ประธาน)
 
วันที่ 24 : ร่วมประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนเอเชียและออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม…คน (ประธาน)
 
วันที่ 25 : อบรมซีรี่ย์จิตอาสาออนไลน์ เรื่อง “การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (Mental Health First Aid)” โดย คุณสุ สุลิวรรณ จากเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม….คน (ประธาน รองประธานสองท่าน เหรัญญิก เลขานุการ)
 
วันที่ 26-28 : เลขานุการเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมให้หญิงไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ” – เลื่อน ไม่มีกำหนด
 
 
 
 

รายละเอียดแผนงานปี 2020 และ 2021


ประชุมสามัญประจำปี
• ประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2020 (พฤษภาคม ใน ฝรั่งเศส – ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• จัดประชุมใหญ่สามัญทดแทน (พฤษภาคม 2020 ออนไลน์)
• เตรียมประชุมใหญ่สามัญและสัมมนาประจำปี 2021 (เมืองมาร์แซย์)

งานโครงการ
• โครงการสัมมนาเรื่องการยกระดับภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยและสปาไทยในยุโรป พื้นที่นำร่องอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กันยายน ใน สหราชอาณาจักร) (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• ติดตามผลการปรับใช้สิ่งที่ได้จากการสัมมนาลอนดอนในประเทศสมาชิก (mini impact study) (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• จัดทำโครงการใหม่ปีงบประมาณ 2021 เพื่อเสนอกองทุนพัฒนาสวัสดิการสังคม กพม. (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2020)

สัมมนา เวิร์คชอป และอบรม
• การใช้ไลน์แบบจิตอาสา (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• อบรมพนักงานนวดไทยเรื่อง Inner self (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• อบรมการใช้ Zoom Meeting
• อบรมอาสาสมัครช่วยเหลือหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ โดย พม (กรกฎาคม ประเทศไทย) (ยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด)
• กิจกรรม “New in Town” สำหรับคนไทยที่ย้ายมาใหม่ ใน ลอนดอน (ต่อเนื่อง)
• สนับสนุนกิจกรรมในประเทศสมาชิก 3-5 ประเทศ
• กิจกรรมเยาวชนคืนถิ่นร่วมกับ พม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีในประเทศต่าง ๆ

สื่อ ประชาสัมพันธ์ และฐานข้อมูล
• หนังสือ “สารสตรี” ฉบับอีบุ๊กซ์ และ ฉบับตีพิมพ์ (เนื้อหาเดียวกัน)
• วีดีโอคลิป “เดอะซีรี่ย์: ก้าวที่แตกต่าง”
• แผ่นพับเครือข่ายฯชุดปรับปรุง ภาษาไทย
• แผ่นพับเครือข่ายฯชุดปรับปรุง ภาษาอังกฤษ
• พัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายฯภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ผลิตวีดีทัศน์เรื่อง “เส้นทางสู่ภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีนวดไทยในยุโรป”
• จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาและลักษณะการให้ความช่วยเหลือแก่หญิงไทยในยุโรป

สร้างเครือข่ายพันธมิตร
• สนับสนุนการก่อตั้งสมาพันธ์นวดไทยและสปาไทยในภาคพื้นยุโรป
• ร่วมงานด้านวิชาการและการผลิตสื่อกับองค์กรภาคีและเพื่อนเครือข่าย
• รับภาคีใหม่เพิ่มทั้งสมาคมจิตอาสา สมาคมผู้ประกอบการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรด้านวิชาการ

เดินทาง-ประสานงาน
• ร่วมกิจกรรมของคนไทยหรือสถานทูตไทย ในประเทศที่กรรมการบริหารพำนักอยู่
• ร่วมกิจกรรมของคนไทยหรือสถานทูตไทยในประเทศสมาชิกตามวาระและโอกาส
• ประสานงานกับหน่วยราชการไทยในประเทศไทย ตามวาระที่เหมาะสม