ติดต่อเรา

 

ช่องทางการสื่อสารกับเครือข่าย

สำนักงานเครือข่าย

ท่านสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางตามรายละเอียดต่างๆ ที่เราได้เตรียมไว้ในหน้าเว็บนี้

สวิตเซอร์แลนด์
Thai Schule/Thai Verein Rheinau Schulhaus, Zimmer 02, Sardonastrasse 4 Chur, CH – 7000, Switzerland

ติดต่อเรา

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Thai Women Network in Europe TWNE) ได้สถานภาพเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย ณ. กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2547

อีเมล์ถึงผู้บริหาร

อีเมล์แอดมิน

+41-79-685-8594 (สวิสเซอร์แลนด์)
+66-84-939-9812(ประเทศไทย)
twne.europe

 

ส่งข้อความถึงเครือข่าย