Dog Groomer อาชีพใหม่ในฝัน

ลูกค้ารายแรกเป็นน้องหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เป็นทรงที่ฝึกตัดเยอะสุดตอนเรียน แต่น้องยังเด็ก ยังไม่นิ่ง และไม่ชอบให้หวี ก็ต้องใช้เวลาและความอดทน แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี เจ้าของชอบและยังเป็นลูกค้าอยู่จนถึงตอนนี้

นักเขียนรับเชิญ

2 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้หญิงและเอเจนซี่ (Women’s Agency)

ผู้หญิงต้องใช้ ‘สิทธิเสรี’ หรือ ‘การหยั่งรู้’ เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงสร้างอำนาจ บทบาทชายหญิง หน้าที่พลเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศและสาเหตุเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองอย่างยั่งยืน

Pok Sornkaew

30 ธันวาคม 2565

หม้ายเดียวดาย ไม่โดดเดี่ยว – บทเรียนจากเบอร์ลิน

สโลแกน “หม้ายเดียวดาย” เป็นการเล่นคำอย่างแนบเนียน โดยคำนึงถึงสภาวะความเดียวดายของผู้ตกพุ่มหม้าย ทั้งเตรียมตัวและไม่ได้เตรียมตัว เป็นจุดผ่านที่สำคัญและเปราะบางมาก

Pok Sornkaew

19 ธันวาคม 2565

เลี้ยงลูกด้วยความรักความเข้าใจ

การเลี้ยงลูกด้วยการสอนและกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการเล่น การกิน กิจวัตรส่วนตัว การใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีและสร้างความรักผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก

นักเขียนรับเชิญ

18 ธันวาคม 2565
1 2 18
Message us