ประชุมและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) :
ประชุมสามัญประจำปีและการสัมมนาประจำปี “หม้ายเดียวดาย…ไม่โดดเดึ่ยว (Alone…but not Lonely!” ณ สาธารณรัฐสโลวีเนีย วันที่ 20-21 พฤษภาคม (รายงานการประชุม 2022 และ รายงานการสัมมนา 2022)

พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) :
ประชุมสามัญประจำปีและการสัมมนาครบรอบยี่สิบปีของเครือข่ายฯ “สร้างสรรค์ ส่งเสริม สืบสาน – Parcourrir, Enrichir, Agrandir” วันที่ 6 มิถุนายน สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ช่องทางซูม) (รายงานการประชุมปี 2021)

พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) :
ประชุมสามัญประจำปีทดแทนออนไลน์ “Nothing can stop us.” วันที่ 31 พฤษภาคม (ช่องทางซูม) (รายงานการประชุมปี 2020)

พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “นวัตกรรมชีวิต One life. Two Worlds.” วันที่ 14-26 พฤษภาคม ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิส (รายงานการประชุมปี 2019)

พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “เพื่อรัก เพื่อสุข Home, where the heart is…..” ที่นครฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รายงานการประชุมปี 2018 รายงานการสัมมนาปี 2018)

พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ดีต่อใจ Get momentum to empower” ที่กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี (บันทึกการประชุมในบรรดาสมาชิก สรุปการประชุมและสัมมนาทั้งหมด ภาษาไทย สรุปการประชุมและสัมมนาทั้งหมด ภาษาอังกฤษ)

พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “พราวเยาวชนไทยในต่างแดน Thai Youth Abroad: Success and Spectre” ที่กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ลีลาชีวิต Lost in integration” ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “สานปัญญา หาโอกาส Journey towards Opportunity” กรุงเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์

พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี ” รู้เท่า ก้าวไกล Mission Possible” กรุงสต็อคโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “กลับบ้านเรา… รัก(ยักษ์)รออยู่ Home Sweet Home… or Paradise Lost?” ที่เมืองเลเดน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “พ่อแม่รักลูก… ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่รัก Kid’s (R)Evolution” ณ เมืองคาแซร์ตา สาธารณรัฐอิตาลี

พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “สรรค์สร้างไทย แก้ไขปัญหาสังคม Social Counselling – Let’s make a Difference!” ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “สายใยวัฒนธรรม Quantum of Cultural Challenge” ณ กรุงเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ร้อยใจภาษาไทยในยุโรป Teaching and Learning Thai in Europe” ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ความมั่นคงเข้มแข็งของหญิงไทยและครอบครัว ในยุโรป Strength and Glory of Thai Women and their Families in Europe” ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “การส่งเสริมศักยภาพของหญิงไทยในยุโรป” ที่เมืองซอเรนโต สาธารณรัฐอิตาลี

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) :
ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “กลีบกุหลาบและหนามแหลม บนเส้นทางชีวิตของเยาวชนไทยในยุโรป” ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) :
ประชุมทบทวนโครงสร้างของเครือข่ายฯและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารยุคใหม่ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) :
แถลงการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาฯ กรมยุโรป กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) :
ประกาศตั้งเครือข่าย ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ. 2543- 2545 (หรือ ค.ศ. 2000-2002) :
ประชุมหารือ ก่อนก่อตั้งเครือข่ายฯ ณ การประชุมที่ประเทศเยอรมนี และจดทะเบียนเป็นสมาคมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส