ผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2564

รายงานปี 2564

 1. วันที่ 3 มกราคม : โพสต์คลิปยูทู้บผลงานเครือข่ายฯ ชุด “TWNE Photo Book มองย้อนเงา-เล่าด้วยรูป 2020” (จัดทำโดย ประธานจงเจริญ)
 2. วันที่ 13 มกราคม : ร่วมรับฟังการอภิปรายออนไลน์ เรื่อง The State of Social Enterprise in Thailand by SE Thailand & ANDE Bangkok Entrepreneurial Ecosystem Snapshot Report Launch (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)
 3. วันที่ 15 มกราคม :  ร่วมอบรม “การเข้าเมืองและการย้ายถิ่น – ทักษะการเจรจากับหน่วยงานราชการฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง อบรมเป็นภาษาอิตาเลียน จัดโดยทำเนียบทนายความประจำจังหวัดเนเปิล อิตาลี (รองประธาน จรรยา แซ่เจียง)  
 4. วันที่ 20 มกราคม : รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ครอบครัวข้ามวัฒนธรรม รู้เขา-รู้เรา” แก่สมาชิกสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิสเซอร์แลนด์ ทางซูม ผู้เข้าร่วม 25 คน ( ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)  
 5. วันที่ 24 มกราคม : ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนเอเชียและออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม…คน (ตัวแทน – ประธานจงเจริญ)    
 6. วันที่ 25 มกราคม : อบรมซีรี่ย์จิตอาสาออนไลน์ เรื่อง “การปฐมพยาบาลทางจิตใจ (Mental Health First Aid)” โดย คุณสุ สุลิวรรณ จากเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ผู้เข้าร่วม 35 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานสองท่าน เหรัญญิก เลขานุการ)  
 7. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ : ประชุม พม. ออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษา ครั้งที่ 2 สำหรับอาสาสมัครและผู้สนใจในโซนยุโรป ผู้เข้าร่วม 72 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานจรรยา นาตาลี สตอรีย์ สมาชิกยูเค จุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ โอเอซิส เบลเยียม)  
 8. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ : เปิดเวทีถาม-ตอบเพื่อสะใภ้อิตาลีเรื่องการขอสัญชาติอิตาเลียน ผู้เข้าร่วม 47 คน (รองประธานจรรยา)   
 9. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : ร่วมกับองค์กรโอเอซิส-เบลเยียม จัดอบรมให้คนไทยในเบลเยียมและยุโรปเรื่องวิธีการใช้ซูมเบื้องต้น ผู้เข้าร่วม…คน (ประธานจงเจริญ และ แอดมินเว็บไซต์)
 10. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : ประชุมภายในกรรมการบริหาร
 11. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ : สนับสนุนวิทยากรด้านการใช้โปรแกรมซูม (ตฤณ ขุมทรัพย์) สำหรับการจัดอบรมซูมออนไลน์ให้กับกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป และ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์หัวข้อ “เชื่อมสายสัมพันธ์-พบกันออนไลน์” ผู้เข้าร่วม 54 คน ( ผู้แทน – ประธานจงเจริญ และ รองประธานสองท่าน)
 12. วันที่ 7 ถึง 31 มีนาคม : โครงการ TWNE Challenge Series 1 ประกวดอาหารราคาประหยัด “สิบยูโร โอ้โหน่าอร่อย” ผ่านทางเพจเครือข่ายฯ (ดำเนินงานโดย ประธานจงเจริญ รองประธานคนที่หนึ่ง และ เหรัญญิก)
 13. วันที่ 8 มีนาคม : ร่วมการสนทนาออนไลน์หัวข้อ “เสริมพลังทางเศรษฐกิจสตรีไทย” จัดโดย องค์กร ThaiWise สวีเดน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)
 14. วันที่ 8 มีนาคม : ร่วมงานวันสตรีสากลออนไลน์ของกลุ่มสหสตรีไทยในยุโรป หัวข้อ “สตรีไทยพิชิต Get Rid COVID”  โดยการสนับสนุน(บางส่วน)จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม ผู้เข้าร่วม….คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)
 15. วันที่ 15 มีนาคม : ประชุมผู้เชี่ยวชาญในซีรี่ย์สะพานข้ามน้ำเชี่ยว ครั้งที่สาม เรื่อง “อัพเดทกฎหมายความประเวณในยุโรปและไทย” ร่วมกับองค์กรโอเอซิส เบลเยียม และ มูลนิธิพิทักษ์สตรี (คุณจุฑาทิพย์ ตาฬุมาศสวัสดิ์ ทีมงาน AAT, รองประธานพินทุสร และ ประธานจงเจริญ)
 16. วันที่ 20 มีนาคม : ประชุมเตรียมงานประชุมสามัญประจำปีและการสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ครั้งที่หนึ่ง (ตัวแทนสมาคมไทยโพรวองซ์ ตัวแทนมูลนิธิ Help Thai ตัวแทนชิดาสปา และตัวแทนคณะกรรมการบริหาร)
 17. วันที่ 21 มีนาคม : E-meeting เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้คำปรึกษากับหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การเสริมพลังสตรีเพื่อความเสมอภาคด้านอาชีพในต่างแดน” วิทยากร คุณพิสมัย อ็องโจลินี (ฝรั่งเศส) และ คุณณัฐธิณี อิชิยาม่า (ญีปุ่น) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดำเนินรายการโดย ประธานจงเจริญ)
 18. วันที่ 26 มีนาคม : ประชุมภายในคณะกรรมการบริหาร
 19. วันที่ 31 มีนาคม : ประชุมสรุปผลการตรวจบัญชี รายงานการเงินเครือข่ายประจำปี 2020 (ผู้ตรวจบัญชี – คุณพยุงศรี กุลวงศ์ และ คุณสหะ สารพันธ์ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยเหรัญญิก)
 20. วันที่ 2 เมษายน : ตัวแทนเครือข่ายฯรับมอบหน้ากากอนามัยจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ส่งผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส (วิทยากร – คุณพจณี เรอโนซ์)
 21. วันที่ 3, 10, 17, 24 เมษายน (เดือนที่หนึ่ง) การอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อจิตอาสา “Healing Group for Self Transformation” โดย คุณสุ สุลิลวรรณ iMindCare (นักเรียน 8 คน เรียน 8 เสาร์)
 22. วันที่ 10 เมษายน : เสวนาออนไลน์เรื่องการตั้งสมาคมหมอนวดไทยในนอร์เวย์ ร่วมกับโครงการ ThaiWISE สวีเดน (คุณอังคณา ชีฟิลด์ กรรมการสมาคมฯ คุณกรชวัล ทูรเซ่น กรรมการสมาคมฯ คุณปนัดดา แจ้งมณี ผู้อำนวยการไทยไวส์ ประธานจงเจริญและรองประธานจรรยา)
 23. วันที่ 10 และ 13 เมษายน : ประกาศผลการประกวดภายใต้โครงการ TWNE Challenge Series 1 “สิบยูโร โอ้โหน่าอร่อย”
 24. วันที่ 16 เมษายน : ประชุมภายในกรรมการบริหาร
 25. วันที่ 18 เมษายน : ประชุมเตรียมงานสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สอง ออนไลน์ (ผู้แทนสมาคมไทยโพรวองซ์ ผู้แทน – Help Thai และ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร)
 26. วันที่ 20-30 เมษายน : โครงการ TWNE Challenge Series 2 ตอน “Logo Design Contest” สำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมออกแบบโลโก้เพื่อรำลึกวาระครบรอบยี่สิบปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป
 27. วันที่ 24 เมษายน: จิตอาสาออนไลน์ตอนที่ 3 “จิตอาสากับเทคนิคการให้คำแนะนำ” โดย คุณประไพรัตน์ มิกซ์ นักพัฒนาสังคม องค์กร Amnesty for Women e.V. เมืองฮัมบูร์ก สาธารณรัฐเยอรมนี (ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 31 คน (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานทั้งสอง เลขานุการ และเหรัญญิก)
 28. วันที่ 1, 8, 15, 22 พฤษภาคม (เดือนที่สอง) การอบรมหลักสูตรพิเศษออนไลน์เพื่อจิตอาสา “Healing Group for Self Transformation” โดย คุณสุ สุลิลวรรณ iMindCare (นักเรียน 8 คน เรียน 8 เสาร์)
 29. วันที่ 6 มิถุนายน : การประชุมสามัญประจำปี 2020 (ออนไลน์) (ผู้เข้าร่วม 43 คน)
 30. วันที่ 6 มิถุนายน : การสัมมนาในวาระครบรอบ 20 ปีเครือข่ายฯ (ออนไลน์) “สืบสาน ส่งเสริม และสร้างสรรค์ Parcourir, Enrichir & Agrandir” ร่วมจัดโดย สมาคมไทย-โพรวดงซ์ และ Help Thai แขกรับเชิญ ออท ปารีส กสม มาร์แซย์ อธิบดี สค พม (ผู้เข้าร่วม 93 คน) https://youtu.be/t1oBNE5gSfU (ช่วงหนึ่ง พิธีเปิดการสัมมนา) https://youtu.be/1rtbEn00uS8 (ช่วงที่สอง เสวนา สร้างสรรค์-ส่งเสริม) https://youtu.be/GIR3hm8dgM0 (ช่วงที่สาม – ถามตอบ สืบสาน)
 31. วันที่ 4 กรกฎาคม : งานอุปสมบทภิกษุในศาสนาพุทธ ณ สำนักสงฆ์สมณทีป​ เมือง Trebnje สาธารณรัฐสโลวีเนีย โดย ชมรมคนไทยในสโลวีเนีย (ผู้แทน – รองประธานจรรยา)
 32. วันที่ 9-11 กรกฎาคม : สมาชิกและภาคีนัดพบกระชับมิตรและร่วมกิจกรรมของสมาคมไทย-โพรวองซ์ ณ นครมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ตัวแทน – ประธานจงเจริญ)
 33. วันที่ 20 กรกฎาคม : สมาชิกและภาคีนัดพบ Potluck ที่ชิดาสปา ซูริก (ผู้เข้าร่วม – สุมาลี ศรวิชัย สิริโสภา บัปส์ นภาพร วอลเทอร์ จงเจริญ ศรแก้ว เจ้าภาพ ชุติมา แฮล์ก)
 34. วันที่ 29 กรกฎาคม : ประชุมภายในกรรมการบริหาร
 35. วันที่ 8 สิงหาคม: โครงการภูมิปัญญาไทย-ใส่ใจสุขภาพ (นวด คอ-บ่า-ไหล่) เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ณ ชิดาอะคาเดมี ซูริก และ ทางซูม โดย สมาคมนวดแผนไทยและสปาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน) (ตัวแทน – ประธานจงเจริญ และ รองประธานจรรยา)
 36. วันที่ 20 สิงหาคม: การประชุมออนไลน์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)
 37. วันที่ 20 สิงหาคม : ประชุมภายในกรรมการบริหาร
 38. วันที่ 20, 22 และ 24 สิงหาคม : ออก Podcast บันทึกการสัมมนาครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ ผ่านช่องทางยูทูบ สามตอน คือ https://youtu.be/t1oBNE5gSfU (ช่วงที่หนึ่ง – พิธีเปิดการสัมมนา) https://youtu.be/1rtbEn00uS8 (ช่วงที่สอง – เสวนา สร้างสรรค์-ส่งเสริม) https://youtu.be/GIR3hm8dgM0 (ช่วงที่สาม – ถามตอบ สืบสาน)
 39. วันที่ 29 สิงหาคม : ประชุมชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส (ผู้แทน – นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์)
 40. วันที่ 1 กันยายน : เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “นวัติกรรมเวลเนสไทย ความทันสมัยของสุขภาพดีที่ยั่งยืน” จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ผู้เข้าร่วมช่วงบ่ายประมาณ 60 คน วิทยากร – ชุติมา แฮล์ก ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)
 41. วันที่ 4 กันยายน : จัดบรรยายทางซูม “บ้านเรามีภัย ใจเรามีภูมิคุ้มกัน” โดย คุณหมอประเวช ตันติพิวัฒนสกุล (ผู้จัด – เครือข่ายฯ ร่วมกับ Association Thai-Provence และ Help Thai) ผู้เข้าร่วม 32 คน
 42. วันที่ 4 กันยายน : ประชุมออนไลน์ “ถามมา ตอบไป สิทธิคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์ โควิด-19 โดย กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม (กอส.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วม 34 คน เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 5 คน ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานจรรยา)
 43. วันที่ 5 กันยายน : การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ ครั้งที่ 6 โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วม 41 คน เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 14 คน ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รองประธานพินทุสร เลขานุการ)
 44. วันที่ 10 กันยายน : การประชุมออนไลน์เวทีวิชาการทางสังคมเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยแห่งอนาคต (Social Forum) หัวข้อ “สถานการณ์และความท้าทายของคนไทยในต่างประเทศในยุคหลังโควิด-19” โดย กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้เข้าร่วมทางซูม 100 คน วิทยากรและผู้แทน – รองประธานพินทุสร ผู้แทน – ประธานจงเจริญ รวมผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายฯ 4 คน)
 45. วันที่ 12 กันยายน : Webinar “การบริหารสุขภาพจิตในช่วงโควิด” โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เพื่อให้คนไทยในสหพันธ์ฯได้รับแนวคิดและแนวทางการจัดการกับปัญหาและความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 46. วันที่ 24-26 กันยายน : งานสังสรรค์ “นัดพบครบรอบยี่สิบปีเครือข่ายฯ” ณ เมืองคาแซร์ต้า สาธารณรัฐอิตาลี
 47. วันที่ 10 ตุลาคม : Virtual conference ‘Supporting migrant women victims of domestic abuse in Belgium’ by Oasis Belgium (ผู้แทน – ประธานจงเจริญ)
 48. วันที่ 12 ตุลาคม : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่หนึ่ง (ออนไลน์)
 49. วันที่ 13 ตุลาคม : ให้สัมภาษณ์เชิงลึกเนื่องในโครงการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับงานสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ (Transnational Social Work Practice) กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ให้สัมภาษณ์ – ประธานจงเจริญ และ นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์)
 50. วันที่ 28 ตุลาคม : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สอง (ออนไลน์)
 51. วันที่ 5 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สาม (ออนไลน์)
 52. วันที่ 12 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่สี่ (ออนไลน์)
 53. วันที่ 19 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่ห้า (ออนไลน์)
 54. วันที่ 23 พฤศจิกายน : ประชุมภายในคณะกรรมการบริหาร
 55. วันที่ 24 พฤศจิกายน : ประชุมเตรียมสัมมนาประจำปีเครือข่ายฯ ครั้งที่หก (ออนไลน์)
 56. วันที่ 26-28 พฤศจิกายน : ลงพื้นที่เตรียมงานประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี ๒๐๒๒ ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย (ผู้แทน – เหรัญญิก เลขานุการ เจ้าภาพ – มนัสนันท์ เพ็ญพร สมาชิก – พจณี วันทนา กุลยา เปรมลดา อรทัย อัญชลี)
 57. วันที่ 28 พฤศจิกายน : โครงการเปิดตัวมาตรฐานธุรกิจนวดไทย โมเดลมัลเมอ โดยโครงการไทยไวส์ สวีเดน (ผู้แทน – รองประธานจรรยา ภาคีเจ้าภาพ – ปนัดดา ชั่งมณี ปิยะวดี บังศรี ปาริชาต โอทะกานนท์)

ผลงานประชาสัมพันธ์

ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เพจเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (Page)

 1. ผู้ติดตามเพจ (Likes) 7523 คน เพจที่ติดตามซึ่งกันและกัน 52 เพจ (Mutual) เพจที่ติดตามฝ่ายเดียว 67 เพจ (Following)
 2. กลุ่ม “เราคือจิตอาสา We are Jit-Arsa” มีสมาชิก 1233 คน
 3. กลุ่ม “การงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป” มีสมาชิก 438 คน
 4. กลุ่ม “อย่าลืมชาวนาเขตถ้ำหลวง” มีสมาชิก 132 คน

เว็บไซต์ (Website)

 • สมาชิกเว็บไซต์ จำนวน 255 Subscribers และ 28 หน่วยงาน
 • บทความที่ตีพิมพ์ ทั้งหมด 168 บทความ เฉพาะในปี 2565 มี 12 บทความ
 • บทความที่ได้รับการเปิดอ่านในระดับ ดี (Good) มี 27 บทความ
 • บทความที่ไม่มีคนสนใจ (Need improvements) 13 บทความ
 • บทความที่ได้รับความสนใจปานกลาง (OK) 31 บทความ
 • จัดทำโครงการ “โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้ายุคดิจิตัลของชุมชนไทยในยุโรป” โดยการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โครงการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และมีผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เครือข่ายฯได้จัดส่งรายงานสรุปโครงการและรายงานการเงินให้ทางกองทุนฯเรียบร้อย โดยมีค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

สื่ออื่นๆ

 • ช่องยูทู้บ TWNE เพื่อรองรับผลงานของเครือข่ายฯและสมาชิก มีคลิปทั้งหมด 28 คลิป และมีผู้สมัครรับข่าวสาร (subscribers) จำนวน 462 คน
 • ทวิตเตอร์ @TWNE17 เป็นช่องทางเพื่อแชร์ข่าวสารจากเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ และเพื่อติดตามข่าวสารทั่วยุโรปที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาไทย
 • แผ่นพับแนะนำเครือข่ายฯภาษาอังกฤษ
 • จดหมายข่าวเว็บไซต์รายเดือน เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม
Message us