หน้าแรก

เรื่องราวน่าสนใจ

ความรู้รอบตัวเพื่อการดูแลตัวเองและคนที่รัก

มุมคิดวิกฤติโลก

เราก็คงอยู่ยากถ้าในชีวิตเราไม่คิดจะแบ่งปันอะไรให้ใครที่เดือดร้อนกว่าเรา ไม่เห็นว่าปัญหาของมนุษยชาติมันมาค้ำคอเราแล้ว

ยืดและหยุ่น…นี่คือหญิง

“Resilience” เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายคุณสมบัติของจิตใจที่สามารถฟื้นคืนได้แม้ต้องผ่านความยากลำบาก

จงล้มไปข้างหน้า

ชีวิตมีขึ้นมีลงคะ...ไปเร็วมาเร็วจริง ๆ สิ่งที่นำมาอัพเดทวันนี้ อาจเปลี่ยนทัศนคติในการค้นหาตัวเองให้กับอีกหลายท่าน....

ชีวิต(ไม่)ติดลบของสุ

สุอยากเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองในวัยเด็กให้เพื่อน ๆ ฟัง เผื่อว่าสิ่งที่สุจะเล่านั้นมันจะทำให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว​ที่ท้อแท้กับโชคชะตาชีวิตได้

อย่าตัดสินใครเพราะ…

การตัดสินคนอื่นเป็นการสร้างอคติในใจ และอาจทำให้อาสาสมัครไม่สามารถวางตัวเป็นกลางกับผู้ที่มารับความช่วยเหลือได้

นางฟ้าไม่ใช่คำตอบ

เงินไม่ใช่คำตอบ ที่จริงเราต้องฉลาดในการคบเพื่อน รู้จักประมาณตนเอง-ประมาณคนอื่น รักเพื่อนให้เป็น เลือกคบเพื่อนให้ดีกว่านี้

ประชุมใหญ่ 2019 ซูริก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมชีวิต One Life, Two Worlds" เพื่อรวบรวมวิธีการบูรณาการชีวิตและ ข้อเสนอเชิงรุกต่อเพื่อนคนไทยและต่อทางการท้องถิ่น

Empathy กับ Sympathy

Cognitive empathy คือ การเข้าใจความคิดและอารมณ์ของอีกฝ่ายอย่างเป็นเหตุผล Emotional empathy คือ การจับอารมณ์ของอีกฝ่ายได้เหมือนคุณเองรู้สึก

ฝันสลายที่ปลายทาง

สตรีย้ายถิ่นล้วนมีความเปราะบางเพราะต้องพึ่งพาสามี ทำให้เกิดช่องว่างของอำนาจและการกดขี่หน่วยงานต้องประกันให้พวกเธอเข้าถึงสิทธิพื้นฐานด้านมนุษยชนและความเป็นพลเมือง

สานปัญญา

ความรู้ช่วยให้มั่นใจ แสดงออกอย่างมั่นคง พร้อมเผชิญอุปสรรค เข้าถึงความเสมอภาคหรือเข้าถึง “การมองโลกระดับเดียวกัน “

ผลงานภาคีสมาชิกฯ 2561

สมาชิกจากประเทศไทยจัดทำวีดีทัศน์ Coming Home (ประสบการณ์ย้ายกลับเมืองไทยหลังเกษียณ) เสนอในการประชุมเครือข่ายฯ ปี 2561 ณ นครฮัมบูร์กและที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อนำเสนอความเป็นจริงส่วนหนึ่งของคนไทยที่ย้ายคืนถิ่น
ทำเนียบ คู่มือ หนังสือ รายงาน ที่น่าแบ่งปัน แชร์กันอ่าน

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

ภารกิจ
เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่ช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะสตรีและเด็กในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เพื่อทำให้การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และป้องกันสิทธิของชาวไทยในยุโรปมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อผนึกกำลังสมาชิกและเป็นตัวแทนสมาชิกในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนทั่วไป

ความเป็นมา
ดอกเตอร์ พัทยา เรือนแก้ว ประธานสมาคมธารา ริเริ่มการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนไทยจากประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นยุโรปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ด้วยอุดมคติและความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนไทยเข้มแข็งในยุโรปนี้ จึงนำไปสู่การประกาศตั้ง “เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป” ณ การประชุมระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี อ่านรายละเอียด

แบบทดสอบ

ความรู้เรื่องผู้ย้ายถิ่นและผู้อพยพในยุโรป

ก. ผู้ย้ายถิ่นคือสมาชิกครอบครัวของผู้อพยพที่มาอยู่ต่างประเทศแล้ว
ข. ผู้อพยพ คือ ผู้ที่หนีภัยจากความขัดแย้งในประเทศ ส่วนผู้ย้ายถิ่น เป็นคำเรียกรวม ๆ (ซึ่งมีคำว่า ผู้อพยพอยู่ไว้ด้วย) และเป็นผู้ที่เดินทางจากประเทศหรือท้องถิ่นของตนเองด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น เหตุผลทางเศรษฐกิจ
ค. ผู้อพยพคือประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นเป็นเวลาหี้ ส่วนผู้ย้ายถิ่นคือผู้ที่เดินทางผ่านมา เท่านั้น

ก. 500
ข. 50,000
ค. 300,000

ก. ประเทศอียิปต์ (Egypt)
ข. ประเทศเอริเทรีย (Eritrea)
ค. ประเทศจอร์แดน (Jordan)

ก. 7,000
ข. 20,823
ค. 10

ก. ประเทศอิตาลี (Italy)
ข. ประเทศเยอรมนี (Germany)
ค. ประเทศฝรั่งเศส (France)

ข้อ 1. ข
ข้อ 2. ค
ข้อ 3. ข
ข้อ 4. ข
ข้อ 5. ก

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย

ชุดปัจจุบัน ปี 2019 - 2022

จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์
Chongcharoen Sornkaew Grimsmann
ประธานเครือข่าย

พินทุสร แอนซ์ตี
Pintusorn Anstey
รองประธานคนที่ 1

จรรยา แซ่เจียง
Chanya Saejiang
รองประธานคนที่ 2

ทวีพร บรันดท์
Twiporn Brundt
เลขานุการ

อนุรักษ์ วีระเดชะ
Anurak Viradecha
เหรัญญิก

หน่วยงานในความร่วมมือ

ลิ้งก์ติดต่อหน่วยงานราชการที่สำคัญและองค์กรสมาชิกปัจจุบัน