เรื่องราวน่าสนใจ

24 May, 2562

TWNE 2018 Meeting Summary (Hamburg)

How can the Thai retirees abroad who want to return home to Thailand with their spouses live a decent life? What are their needs and how can the Thai authorities respond to this?
10 May, 2562

นางฟ้าไม่ใช่คำตอบ

เรามองผิดว่าเงินคือคำตอบ จริง ๆ แล้วมันน่าจะเป็นความฉลาดในการใช้ชีวิต การรู้สึกประมาณตนเอง-ประมาณคนอื่น (เราพลาดไป) เราต้องรักเพื่อนให้เป็น เลือกคบเพื่อนให้ดีกว่านี้
7 May, 2562

อย่าตัดสินใครเพราะ….

“ผู้คนต่างเดินบนเส้นทางของตัวเองเพื่อแสวงหาความเติมเต็มและความสุข หากคนอื่นไม่ได้เดินบนเส้นทางเดียวกันกับคุณ ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังหลงทาง”
 

เกี่ยวกับเครือข่ายฯ

ภารกิจ

เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่ช่วยเหลือคนไทย โดยเฉพาะสตรีและเด็กในประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เพื่อทำให้การให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และป้องกันสิทธิของชาวไทยในยุโรปมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อผนึกกำลังสมาชิกและเป็นตัวแทนสมาชิกในการเจรจาต่อรองกับหน่วย งานราชการและหน่วยงานเอกชนทั่วไป

ความเป็นมา

ดอกเตอร์ พัทยา เรือนแก้ว ประธานสมาคมธารา ริเริ่มการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนไทยจากประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นยุโรปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ด้วยอุดมคติและความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนไทยเข้มแข็งในยุโรปนี้ จึงนำไปสู่การประกาศตั้ง “เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป” ณ การประชุมระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

คณะกรรมการบริหารเครือข่าย

 

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเป็นสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย มีการทำงานอย่างเข้มแข็งร่วมกับภาครัฐและเอกชนในกว่า 15 ปรเทศในยุโรปมาเป็นเวลากว่า 12 ปี และได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
Nonglak Chaisong Trepp

ประธานเครือข่าย

ประไพรัตน์ มิกซ์
Prapairat Mix

รองประธาน

เสริมศรี บุญสุตม์
Sermsee Boonsoot

รองประธาน

โสพิศ ทับทิม
Sophit Tubtim

เลขานุการ

อนุรักษ์ วีระเดชะ
Anurak Viradecha

เหรัญญิก


สนับสนุนและประสานงาน

แบบทดสอบ

ความรู้เรื่องผู้ย้ายถิ่นและผู้อพยพในยุโรป

สิ่งที่หญิงไทยในต่างแดนควรรับรู้ด้านสถานการณ์ผู้อพยพลี้ภัยเข้ามาในยุโรป เรามาสนุกและได้ความรู้กับคำถามสั้น ๆ ห้าข้อกันค่ะ เมื่อเพื่อน ๆ คลิกคำตอบ เพื่อน ๆ จะรู้ทันทีว่าข้อไหนผิดหรือถูก และตอนท้ายจะมีประมวลผลคะแนนเพื่อเปรียบเทียบคนอื่นด้วย