TWNE Meeting 2018 “เพื่อรัก เพื่อสุข”

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป องค์กร Amnesty for Women กลุ่มสมาชิกเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ นครแฮมเบิร์กและปริมณฑล ชมรมรักษ์ไท นอยมึนส์เตอร์
มีความยินดีเชิญร่วมการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2561/2018 “เพื่อรัก เพื่อสุข” พบรัก เลี่ยงยักษ์ เมื่อคืนสู่ไทย วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561/2018 ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แฮมเบิร์ก นครแฮมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Museum für Hamburgische Geschichte Holstenwall 24, 20355 Hamburg, Germany รถไฟใต้ดิน U3 ลงสถานี St. Pauli รถเมล์ประจำทางสาย 112 (จอดหน้าพิพิธภัณฑ์)

ค่าลงทะเบียน รวมเครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหารกลางวัน ทั้งวันศุกร์และวันเสาร์
– สมาชิกขององค์กรเจ้าภาพ และผู้สนใจจากเยอรมนี 15 ยูโร
– สมาชิกเครือข่ายฯนอกเยอรมนี 20 ยูโร
– ผู้สนใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 25 ยูโร

ค่าสมาชิก
สมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจ่ายค่าสมาชิก บุคคล 30 ยูโร / ปี ตลอดชีพ 300 ยูโร
ภาคีองค์กร 50 ยูโร / ปี ถาวร 500 ยูโร

ค่าผ่านประตูงานเลี้ยงสังสรรค์
20 ยูโร รวมอาหารและน้ำดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ณ Atlantic Haus, Bernhard-Nocht-Strasse 113, 20359 Hamburg

ค่าทัศนศึกษา
ทัศนศึกษาตลาดปลา Fischmarkt/ Fish Market และนครแฮมเบิร์กโดยรถโค้ช 20 ยูโร รวมอาหารกล่องและน้้ำดื่ม

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน
ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แฮมเบิร์ก
Museum für Hamburgische Geschichte Holstenwall 24, 20355 Hamburg
เข้าประตูหน้าของพิพิธภัณฑ์ เลี้ยวขวา ตรงเข้าห้องประชุม

09.00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุมและสัมมนา งานสังสรรค์ ทัศนศึกษา จ่ายค่าสมาชิก

09:45 น. การประชุมสามัญประจำปี 2561 / 2018
พิธีกรและหัวหน้าพิธีการ อาพัน ชมิด

• ดำเนินการประชุม นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ประธานเครือข่าย ฯ
• เลือกผู้นับคะแนนเสียง
• รายงานและรับรองบันทึกการประชุมสามัญประจำปี 2560 / 2017 ณ กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี โสพิศ ทับทิม เลขานุการ
• รายงานและรับรองรายงานการเงินปี 2560 / 2018 อนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก และ พยุงศรี กุลวงศ์ / พจนีย์ เรอโนซ์ ผู้ตรวจบัญชี
• รายงานผลงานปี 2560 / 2017 นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์

11:00-11:15 น. อาหารว่าง
• แนะนำภาคีใหม่ TWIN สมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์
เสริมศรี บุญสุตม์ รองประธาน
• รายงานงานประชาสัมพันธ์ จงเจริญ ศรแก้ว ประชาสัมพันธ์
• แผนงานปี 2561 / 2018 ประไพรัตน์ มิกซ์ รองประธาน
• ข้อเสนอจากสมาชิก

12:00-13:30 น. อาหารกลางวัน และปิดการประชุมสามัญประจำปี

17.00-18.00 จัดกลุ่มภาษาอังกฤษและกลุ่มภาษาเยอรมันเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์
อาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน
สัมมนาเรื่องการย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศไทย “เพื่อรัก เพื่อสุข” Home is…where the Heart is
พิธีกรและหัวหน้าพิธีการ อาพัน ชมิด 08:15- 09:00 น. ผู้มาใหม่ลงทะเบียนเข้าประชุมและสัมมนา งานสังสรรค์ ทัศนศึกษา
สมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจ่ายค่าสมาชิก

09:00- 10.15 น. กงสุลกิติมศักดิ์ ฯ ณ นครแฮมเบิร์ก Mr. Stephan Krohn กล่าวต้อนรับ

ประไพรัตน์ มิกซ์ ผู้แทนคณะเจ้าภาพ กล่าวต้อนรับ

แขกผู้มีเกียรติ กล่าวเปิดการสัมมนา

เอกอัครราชทูตไทย ประจากรุงเบอร์ลิน หรือผู้แทน กล่าวปราศรัย

10.15-10.30 น. อาหารว่าง

10.30-12.00 น. วิดีทัศน์นำเข้าสู่การสัมมนา
วงอภิปราย เตรียมตัว เตรียมใจ
จงเจริญ ศรแก้ว กริมส์มันน์ / คณิน บุญญโสภัต / ธัญกร เฟย์ทินแกร์ ร่วมอภิปราย
นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ดำเนินรายการ

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน

13:00-14.30 น. สุขพร้อมทุกข์แบบไทยๆ วงสนทนาให้ข้อมูลและออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับชีวิตเมื่อกลับสู่ประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรค์ ความสาเร็จและความล้มเหลว
เสริมศรี บุญสุตม์ / พยุงศรี กุลวงศ์ / ปิ่นชนก โบสล่า / วิจิตรัตน์ อัลบุส ร่วมสนทนา
โสพิศ ทับทิม ผู้นำสนทนา

14.30-16.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 อยู่ไทยให้สุข พบรัก เลี่ยงยักษ์ ดร. ดวงตา บาร์ซ นำกลุ่ม
2 คิดก่อนกลับ ล้อมคอกก่อนวัวหาย ศรีสมร เมเยอร์ นำกลุ่ม
3 เสือถอย ไปแล้วอยู่ไม่ได้ เผ่นกลับดีกว่า ปฏิภาณ ฮ้าค นำกลุ่ม

16.00-16.15 น. อาหารว่าง

16.15-16.45 น. ผู้แทนกลุ่มนำเสนอข้อสรุป

16.45-17.00 น. ปิดการสัมมนา

19.00 น. – อาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ Atlantic Haus, Bernhard-Nocht-Strasse 113, 20359 Hamburg ชั้นที่ 20
ประกวดแต่งแฟนซียอดเยี่ยม
แต่ละประเทศส่งการแสดง 3-5 นาที

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน

08.00-10.00 น. จัดกลุ่มแยกย้ายไปชมตลาดปลา Fischmarkt / Fish Market
10.00-12.00 น. ขึ้นรถทัศนศึกษานครแฮมเบิร์ก อาหารกล่องพร้อมน้้ำดื่ม

ติดต่อผู้ประสานงาน
ประไพรัตน์ มิกซ์ p.mix@amnestyforwomen.de
ปฏิภาณ ฮ้าค patipan.haak@gmail.com
โสพิศ ทับทิม sophit.tubtim@gmail.com
นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ nonglaktrepp@bluewin.ch +41 79 685 85 94

ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาประจำปี 2561 / 2018
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) _______________________________________________________

(อังกฤษ) _____________________________________________________________
ที่อยู่ _________________________________________________________________

ประเทศ ______________________

หมายเลขโทรศัพท์ __________________________

o Facebook __________________________
o Line ID ______________________________
o Whats App __________________________
o E-mail ______________________________

กากบาทตามความประสงค์

o เข้าร่วมประชุมและสัมมนา
o ร่วมกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เลือกเพียงหนึ่งกลุ่ม
_____o อยู่ไทยให้สุข
_____o คิดก่อนกลับ
_____o เสือถอย

o ร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เย็นวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 / 2018
_____o ภาษาอังกฤษ
_____o ภาษาเยอรมัน

o ร่วมงานสังสรรค์คืนวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 / 2018 จำนวน ____ คน

o ร่วมทัศนศึกษาวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 / 2018 จำนวน ____ คน

o รับประทานอาหารมังสวิรัติ

ส่งใบตอบรับถึง
ปฏิภาณ ฮ้าค patipan.haak@gmail.com
สำเนาถึง โสพิศ ทับทิม sophit.tubtim@gmail.com / เครือข่ายฯ thaischule@yahoo.com
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 / 2018

เอกสารที่แนบมาด้วย ที่พัก การเดินทาง งานสังสรรค์ ทัศนศึกษา

แผนผังบริเวณแสดงที่พัก ที่ประชุม ที่สังสรรค์ ป้ายรถประจำทาง สถานีรถใต้ดินที่ใกล้ที่สุด

ทางเครือข่ายฯสำรองห้องไว้จานวน 40 ห้องคู่ ที่ โรงแรม Motel One, Hamburg am Michel Ludwig-Erhard-Str. 26, 20459 Hamburg hamburg-am-michel@motel-one.com โทรศัพท์+49 403 57 18 90-0 โทรสาร +49 403 57 18 90-10 เป็นโรงแรมระดับกลาง ใกล้ที่ประชุมและที่จัดงานสังสรรค์ ใกล้ย่านนักท่องเที่ยวและย่านคนกลางคืน ใกล้สวนสาธารณะ

เครือข่ายฯจะแจ้งวิธีการจองห้องที่สำรองไว้ให้ทราบหลังปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 / 2017

*** หมายเหตุ ที่แฮมเบิร์กมีโรงแรม Motel One หลายแห่ง ที่ทางเครือข่ายฯกันห้องไว้คือ Motel One, Hamburg am Michel ตามรายละเอียดเบื้องต้นนี้
นอกจากนั้นยังมีโรงแรมระดับต่างๆ ในละแวกเดียวกันให้เลือกและติดต่อเองอีกหลายแห่ง

จากสนามบินแฮมเบิร์ก ถึง Motel One, Hamburg am Michel
มีคณะต้อนรับและแนะนำการเดินทางคอยอยู่ที่สนามบิน กรุณาแจ้งเที่ยวบิน เดินทางจากไหน และวันเวลาที่เดินทางถึง
– แท็กซี่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ราคาประมาณ 30-35 €
– ขนส่งมวลชน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซื้อตั๋วได้ที่ตู้ขายบัตรโดยสาร กดภาษาที่ต้องการ

ตั๋ววัน หลัง 9.00 น. ราคา 6.20 ยูโรต่อคน ใช้ได้ทั้งรถเมล์ รถไฟ เรือ จนถึงเวลาปิดทำการ
ตั๋วกลุ่ม หลัง 9.00 น. ราคา 11.50 ยูโร (5 คน) ใช้ได้ทั้งรถเมล์ รถไฟ เรือ จนถึงเวลาปิดทำการ
ตั๋วระยะสั้น (สองสามป้าย) ราคา 2.20 ยูโร ใช้ได้ครั้งเดียว เที่ยวเดียว
ตั๋วระยะยาว ราคา 3.20 ยูโร ใช้ได้ครั้งเดียว เที่ยวเดียว

วิธีเดินทาง โดยรถไฟและรถเมล์
1. ขึ้นรถ S Bahn สาย S 1 จากสนามบิน ถึง Hauptbahnhof (Main Station) หาทางออกไปที่ถนน Spital Strasse
2. ต่อรถเมล์สาย 112 จากสถานี Hauptbahnhof (Main station) ขึ้นฝั่งสถานีรถไฟ ไปทิศทาง Neumühlen / Övergönne ลงที่ Museum für Hamburgische (ป้ายที่ 4) เดินตรงไป100 เมตรถึงสี่แยกไฟแดง ข้ามถนนทางซ้ายมือ เดินต่อไปอีก 50 เมตร โรงแรมอยู่ทางซ้ายมือ ใช้เวลาเดินทั้งหมดจากป้ายรถเมล์ประมาณ 5 – 10 นาที
ที่โรงแรมจะมีเพื่อนสมาชิกแฮมเบิร์กมาต้อนรับ ถ้าแจ้งเวลามาถึงที่โรงแรมล่วงหน้า

จาก Motel One, Hamburg am Michel ไปยังที่ประชุม
ออกทางประตูหน้าของโรงแรมแล้วเดินไปทางขวาถึงสี่แยกไฟแดง ข้ามถนนตรงไฟแดงแล้วเลี้ยวขวา เดินตรงไปประมาณ 100 เมตร ที่ประชุมอยู่ทางซ้ายมือ ใช้เวลาเดินทั้งหมดจากโรงแรมประมาณ 5 – 10 นาที

จาก Motel One, Hamburg am Michel ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่ Penthouse Elb Panorama, Atlantic Haus, Bernard-Noch-Str.113, 20359 Hamburg
ออกจากโรงแรม เลี้ยวขวาถึงสี่แยก ข้ามถนนทางซ้าย แล้วเลี้ยวขวา พบไฟแดงอีกครั้งข้ามถนนแล้วเลี้ยวซ้าย เดินตรงไป จะเห็นตึกกระจกสูงมีหลังคาดาดฟ้า
ขึ้นลิฟท์ด้านหน้า สถานที่สังสรรค์อยู่ชั้นที่ 20 มีทิวทัศน์แม่น้้ำและท่าเรือแฮมเบิร์ก

Hamburg Town Hall เทศบาลนคร

St. Michel Church โบสถ์ เซ็นต์ มิเชล

Elbphiharmonie โรงดนตรี “เอ้ลบ์ฟีลฮาร์โมนี”

Alster Lake ทะเลสาบอัลส์เตอร์

Message us