Pok Sornkaew

19 ธันวาคม 2565

Pok Sornkaew

6 มีนาคม 2565

รายงานประชุมสามัญ 2021

การประชุมจัดขึ้นทางซูม มีสมาชิก ตัวแทนภาคี กรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศ และกรรมการบริหาร เข้าร่วม 43 ท่านจาก 14 ประเทศ

Pok Sornkaew

6 มิถุนายน 2564

ป้องกันการละเมิดเด็กทางเพศออนไลน์

จิตอาสาควรรายงานสื่อละเมิดเด็กที่พบเห็นให้องค์กรที่ทำงานทราบทันที เพื่อให้มีการค้นพบและช่วยเด็กโดยเร็วที่สุด

Pok Sornkaew

22 พฤศจิกายน 2563

จิตอาสามือใหม่กับพี่แพท

จิตอาสา เป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สึนามิในภาคใต้ของไทย เมื่อมีการอาสาสมัครเพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่ หรือ Volunteer spirit

นักเขียนรับเชิญ

20 พฤศจิกายน 2563

กำหนดการประชุมปี 2020 (ยกเลิก)

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป – สมาคมไทย-โพรวองซ์ – มูลนิธิ Help Thai ร่วมจัดการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563/2020 “รู้รัก รู้ฤทธิ์ รู้จักชีวิต (Savoir-Vivre)”

Pok Sornkaew

31 มกราคม 2563
1 2 3
Message us