ตกแต่ง ตรึงใจ

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปร่วมกับภาคีสวิสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ว่าด้วยการตกแต่งอาหารหวานด้วยเนย ครีมและน้ำตาล

Pok Sornkaew

12 เมษายน 2561

TWNE Meeting 2018 “เพื่อรัก เพื่อสุข”

เชิญร่วมการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2561/2018 ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (TWNE) “เพื่อรัก เพื่อสุข” พบรัก เลี่ยงยักษ์ เมื่อคืนสู่ไทย วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561/2018 ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แฮมเบิร์ก นครแฮมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Pok Sornkaew

24 พฤศจิกายน 2560

เพื่อเยาวชนไทยในยุโรป (สารสตรี ๒๐๑๑)

การพูดคุยที่ดีกับลูกวัยรุ่น ควรแสดงความใส่ใจ ช่วยเหลือ โอบกอด สัมผัส ฯลฯ เมื่อมีโอกาสทำได้ และควรเลี่ยงการขัดจังหวะ หรือแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย ขณะที่อีกฝ่ายพูด รวมทั้งไม่ใช้อารมณ์ด้านลบในการพูด

Pok Sornkaew

15 กุมภาพันธ์ 2560

เครือข่ายฯครบรอบ 10 ปี ณ พ.ศ. 2555

ดร. พัทยา เรือนแก้ว ประธานสมาคมธารา ริเริ่มการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนไทยจากประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรป

Pok Sornkaew

18 ธันวาคม 2559
1 2