ผลงานภาคีสมาชิกฯ 2561

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปมีภาคีสมาชิกที่หลากหลาย ซึ่งผู้อ่านจะดูเพิ่มเติมได้ที่ เกี่ยวกับเราและรายชื่อสมาชิกใน ปี พ.ศ. 2561 ภาคีสมาชิกฯและเพื่อนเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ มีผลงานของตนเองพอสังเขป ดังต่อไปนี้

ประเทศไทย

1. รองประธานเครือข่ายฯจัดทำวิดิทัศน์เรื่อง Coming Home (ประสบการณ์ย้ายกลับเมืองไทยหลังเกษียณ) และเสนอในการประชุมเครือข่ายฯ ปี 2561 ณ นครฮัมบูร์ก และ ประสานงานสมาคมสยามกับ พ.ม เรื่องการจัดหางานโดยผิดกฎหมายเพื่อไปทำงานที่เนเธอร์แลนด์ (ส.ค) พร้อมทั้ง สอนภาษาอังกฤษและให้คำแนะนำ การใช้ชีวิตกับคู่สมรสต่างชาติแก่หญิงไทยและผู้ทำงานนวดเผย อย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มจิตอาสาคืนถิ่น เปิดเพจ ชมรมจิตอาสาคืนถิ่น เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายและข่าว-ความรู้อื่น ๆ เพื่อหญิงไทยและคนไทยคืนถิ่น และร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา เช่น รับการอบรมเป็นล่ามอาสาสมัคร
3. ชมรมโรคหลอดเลือดสมองคนรู้ทันอัมพาต จัดบรรยายสร้างความตระหนักและตรวจร่างกายให้คนไข้และผู้สนใจเข้าร่วมฟังทุกเช้าวันจันทร์แรกของเดือนที่ห้องมิตรภาพบำบัด รพ จุฬาฯ ผู้เข้าร่วมเฉลี่ยเดือนละ 10 คน

สวิตเซอร์แลนด์

1. สมาคมแสงตะวันและโรงเรียนอาทิตย์อุทัย สอนภาษาไทยให้กับเด็กลูกครึ่งไทยสวิส (12 คน) และผู้ใหญ่ (5 คน) สอนทำอาหารไทย สอนแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ ให้กับคนท้องถิ่นและคนไทยที่สนใจ ให้คำปรึกษากับผู้หญิงไทยที่มาอยู่ใหม่ในการใช้ชีวิตในสวิสเซอร์แลนด์ และสอนภาษาเยอรมันเบื้องต้น เป็นพิธีกรภาษาไทยเยอรมันตามงานเทศกาลไทยและงานวัดไทย
2. ศูนย์ให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือคนไทย สวิตเซอร์แลนด์

  • ให้การปรึกษาแนะนำส่วนตัว 37 ครั้งครั้งละ ระหว่าง 10 นาที – 3 ชั่วโมง
  • ทางโทรศัพท์ 62 ครั้ง ระหว่าง 1-30 นาที
  • ทางจดหมายและโทรสาร 3 ครั้ง ใช้เวลาเฉลี่ยครั้งละ 30 นาที รวมเวลาค้นคว้า ศึกษาข้อมูลและเอกสาร
  • ทางออนไลน์ต่างๆ 323 ครั้ง ใช้เวลาระหว่าง 5 นาที- 1.5 ชั่วโมง รวมเวลาค้นคว้า ศึกษาข้อมูลและเอกสาร

3. ภาคีในสวิสและเพื่อนเครือข่ายร่วมสำรวจพื้นที่ วางแผน และจัดเตรียมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญของเครือข่าย ประจำปี 2019

ฝรั่งเศส

1. สมาคมไทย-โพรวองซ์ ช่วยเหลือด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ และล่ามภาษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่คนไทยในฝรั่งเศส และคนฝรั่งเศสในเมืองไทย พร้อมทั้ง วางรากฐานด้านการศึกษาทั้งภาษาไทยแก่เยาวชนไทยลูกครึ่งและชาวต่างชาติ และภาษาฝรั่งเศสแก่ชาวไทยอย่างเป็นรูปแบบ จัดงานวัฒนธรรมไทยเพื่อการกุศลทางตอนใต้ประเทศฝรั่งเศสเพื่อนำรายได้ที่ได้จากการจัดงานไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือประสบภัยพิบัติในประเทศไทย อบรมทำสมาธิแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติในฝรั่งเศส ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ออกร้านประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงานเทศกาลอาหารโลก โดยทำอาหารไทยให้ผู้ร่วมงาน 800-900 คนทานฟรี
2. ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบ ศกร.กศน. มาร์เซยย์ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่คนไทยและคนฝรั่งเศส เช่น การแกะสลักผัก-ผลไม้ การทำอาหารไทยและอาหารฝรั่งเศส นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย เป็นต้น
3. สมาคมฯประสานงานอย่างกว้างขวางกับภาคีหลากหลาย เช่น กรมตำรวจ สมาคมช่วยเหลือชาวต่างชาติของฝรั่งเศส เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป กระทรวง พม. กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัย Aix-Marseille และ สมาพันธ์ครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป ศกร.กศน. มาร์เซยย์ 4 แห่ง คือ สำนักงานสมาคมไทย-โพร-วองซ์ บ้านของคุณครู กศน. มาร์เซยย์ วัดป่าโพธิธรรมโพรวองซ์ และบ้านของคุณครู กศน. มาร์เซยย์ สาขาเมืองวินง เซือร์ แวร์ดง
4. ร่วมงานกับสำนักงานนิวเคลียร์แห่งชาติ ( สทน.) โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่าง สทน.และ ITER (สำนักงานนิวเคลียร์นานาชาติ ประเทศฝรั่งเศส) และดูแลนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปที่มาร่วมงานหรือดูงานที่ ITER

เยอรมนี

1. ภาคีและเพื่อนเครือข่ายในเยอรมนีหลากหลายองค์กร ร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมการและจัดงานประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปประจำปี ณ เมืองฮัมบูร์ก วันที่ 8-10 มิถุนายน
2. ชมรมรักษ์ไทส่งเสริมศักยภาพคนไทยในด้านต่าง ๆ และด้วยข้อมูลข่าวสาร และ ร่วมจัดกงสุลสัญจรกับเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ทุกปี ที่เมืองนอยมุนสเตอร์และฮัมบูร์ก

สวีเดน

1. เผยแพร่ข้อมูลและตอบคำถามหญิงไทยผ่านเพจ เครือข่ายสตรีไทยในสวีเดน และกลุ่ม “ดอกไม้ให้คุณ กลุ่มเพื่อนหญิงไทยในสวีเดน
2. ให้คำปรึกษาและประสานงานเอกสารสำคัญสำหรับหญิงไทยที่ประสบความเดือดร้อน

นอร์เวย์

1. สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์จัดกิจกรรมงานครบรอบ 10 ปี นำเงินรายได้บริจาคให้โรงเรียนพึ่งพาตนเองในประเทศไทย
2. อบรมกฎหมายนอร์วีเจียนและเชิญองค์กรช่วยเหลือเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน และทนายความ มาให้ความรู้กับคนไทย
3. เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อกฎหมายกับสภาทนายความที่นอร์เวย์เพื่อสร้างตัวแทนทูตกฎหมายให้ความรู้แก่คนไทย
4. ให้ความช่วยเหลือคนไทยในนอร์เวย์และคำแนะนำด้านกฎหมายและกำลังใจ ทั้งทางโทรศัพท์และทางเฟซ

เนเธอร์แลนด์

1. สมาคมสยามร่วมกับภาคีประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่อง Coming Home และฉายวิดิโอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้สนใจทั่วไป (มิถุนายน)

ฟินแลนด์

1. สะพาน งานขององค์การโปร-ตุกิปิสเต ให้การแนะนำกลุ่มเป้าหมายคนไทยด้านสังคม (1,044 ครั้ง) และดูแลสุขภาพ (82 ครั้ง) พร้อมเยี่ยมร้านนวด (183 ครั้ง)
2. จัดกิจกรรมกลุ่มทุกวันอังคารตามหัวข้อที่สนใจ (227 ครั้ง) จัดคอร์สทำอาหารฟินของหน่วยงาน Martat (4 ครั้ง) อบรมเรื่องหนี้สินโดย Kilpailu-ja kuluttajavirsto (1 ครั้ง)
3. ร่วมอบรมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในเมืองเฮลซิงกิเรื่อง กฎหมายน่ารู้ในฟินแลนด์ และแนะนำงานของสะพาน (1 ครั้ง)
4. ร่วมประชุม Nordic Meeting/Seminar “Sex Work and Prostitution Policy” ที่ประเทศนอรเวย์ กันยายน 2561

สหราชอาณาจักร

1. เครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักร จัดสัมมนาพลังพึ่งพาที่อบอุ่น วันที่ 22 เมษายน 2561 และ เปิดติวเข้มข้อสอบ Life in the UK สำหรับผู้ที่ต้องการไปสอบขอวีซ่าถาวรและขอสัญชาติอังกฤษ นอกเหนือจากการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการดำรงชีวิตในอังกฤษ และตอบคำถามให้แก่หญิงไทยผ่านอินบอกซ์เพจเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักร (TW4UK) และผ่านไลน์
2. สมาชิกเครือข่ายฯ ทำงานด้านช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ในสหราชอาณาจักรโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของประเทศอังกฤษ

Photo credit

Message us