กำหนดการประชุมปี 2020 (ยกเลิก)

ร่างกำหนดการ (วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563)

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป – สมาคมไทย-โพรวองซ์ – มูลนิธิ Help Thai
การประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2563/2020
รู้รัก รู้ฤทธิ์ รู้จักชีวิต Savoir-Vivre
วันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563/ค.ศ. 2020

ณ ห้องประชุม Le Fort Ganteaume
2, boulevard Charles Livon
13007 Marseille
นครมาร์แซย์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ค่าลงทะเบียน รวมหนังสือสารสตรี อาหารว่าง 3 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ วันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2563 / 2020
– สมาชิกขององค์กรเจ้าภาพ และผู้สนใจจากประเทศฝรั่งเศส 30€
– สมาชิกเครือข่ายฯนอกฝรั่งเศส 30€
– ผู้สนใจที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ 35€

ค่าสมาชิก สมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปจ่ายค่าสมาชิก
บุคคล 30 €/ปี ตลอดชีพ 300 €
ภาคีองค์กร 50 €/ปี ถาวร 500 €

ค่าผ่านประตู
งานสังสรรค์ 45€ รวมของเรียกน้ำย่อย คอร์สอาหาร 3 อย่างรวมของหวาน ไวน์ประจำโต๊ะ น้ำดื่ม ชา-กาแฟ พร้อมบริการเสิร์ฟ (หางบัตรผ่านประตูจะนำไปจับฉลากรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับปารีส-กรุงเทพฯ 2 ที่นั่ง ของบริษัทการบินไทย)

ค่าทัศนศึกษา 35€ รวมค่าเดินทาง รถ/เรือ อาหารกล่องและน้ำดื่ม

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

10:00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุมและสัมมนา งานสังสรรค์ ทัศนศึกษา
จ่ายค่าสมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

10:30 น. การประชุมสามัญประจำปี 2563/2020
ดำเนินการประชุม โดย นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ ประธานเครือข่าย ฯ
1. รายงานและรับรองบันทึกการประชุมสามัญประจำปี 2562/2019 ณ นครซูริก สมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ โดย นางทวีพร บรันดท์ เลขานุการ
2. รายงานและรับรองรายงานการเงินปี 2562/2019 โดย นายอนุรักษ์ วีระเดชะ เหรัญญิก นางพยุงศรี กุลวงศ์ และ นายสหะ สารพันธ์ ผู้ตรวจบัญชี
3. รายงานงานประชาสัมพันธ์ โดย นางจรรยา แซ่เจียง รองประธาน
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2563/2020 โดย นางพินทุสร แอนซ์ตี รองประธาน
5. เลือกเจ้าภาพการประชุมและสัมมนาประจำปี 2564/2021 โดย นายอนุรักษ์ วีระเดชะ

12:00 น. ปิดประชุมสามัญประจำปี โดย นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์

12:00-12:30 น. ฉายหนังสั้นเรื่อง “Beyond Closed Doors” ผลงานผู้ผลิตจิตอาสาร่วมกับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ฝั่งสหราชอาณาจักร และอภิปรายปัญหาการค้ามนุษย์
ดำเนินรายการโดย นางพินทุสร แอนซ์ตี รองประธานเครือข่าย

12:30-13.30น. อาหารกลางวัน

13.30-15.00 น. วงเสวนา “รู้อะไรไม่สู้ รู้กฎหมาย” ประสบการณ์ บทเรียน และแนวปฏิบัติที่ดีจากตัวแทนประเทศสมาชิก
ดำเนินรายการ โดย นางประไพรัตน์ มิกซ์ (เยอรมนี)
ผู้ร่วมเสวนา 1. นางพจณี เรอโนซ์ (ฝรั่งเศส)
2. นายสหะ สารพันธ์ (เนเธอร์แลนด์)
3. นางพยุงศรี กุลวงศ์ (เยอรมนี)
4. นางแสงดาว เบิร์ก (นอร์เวย์)
5. นางสุธิษา เคียเร็นส์ (สหราชอาณาจักร)

15.00-15.30 น. อาหารว่าง

15:30-16:30 น. การนำเสนอ “เปิดใจทหารเกณฑ์”
ดำเนินรายการโดย นายอนุรักษ์ วีระเดชะ (อิตาลี)
วิทยากร
• พันเอก วรเวช วนมงคล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาการณ์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (ฝรั่งเศส)
• นายทิมโมที พรหมพันธุ์ เฮ็นเดอร์สัน (ฝรั่งเศส)
• ตัวแทนชายไทยลูกครึ่งที่เป็นทหารในต่างประเทศ

18:00 น. อาหารเย็นตามอัธยาศัย (เจ้าภาพจะแนะนำร้านอาหารริมทะเล)

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

08.00 น. ผู้มาใหม่ลงทะเบียนเข้าประชุมและสัมมนา งานสังสรรค์ ทัศนศึกษา
จ่ายค่าสมาชิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

08.30-10.00 น. พิธีเปิดการประชุมและสัมมนา
นางน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ ประธานสมาคมไทย-โพรวองซ์ กล่าวต้อนรับ
นางจงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ ประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป กล่าวรายงาน

• นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ประธานร่วมของการสัมมนา กล่าวปราศรัย
• นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ อธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานร่วมของการสัมมนา กล่าวปราศรัย
• รองนายกเทศมนตรีกิจการระหว่างประเทศ นครมาร์แซย์ กล่าวปราศรัย

10.00-10.30 น. อาหารว่าง

10.30-12.00 น. เวทีพูดคุย “เอกลักษณ์-อัตลักษณ์-น้อยคือมาก-การเข้าสังคม”
ดำเนินรายการโดย นางโสพิศ ทับทิม (เบลเยียม)
ผู้ร่วมพูดคุย
1. ดร. วราภรณ์ ศรีสกุล (เดนมาร์ก)
2. นางกษมา เอียริคสัน (สวีเดน)
3. นางดารณี พรหมพันธ์ มูลนิธิ Help Thai (โมนาโก)
4. นางนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ (สวิตเซอร์แลนด์)

12.00-13.30 น. อาหารกลางวัน

13.30-15.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รู้รัก-รู้ฤทธิ์-รู้จักชีวิตในต่างแดน (Savoir vivre)“
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวบรวมความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ดำเนินรายการโดย นางทวีพร บรันดท์ (เยอรมนี)

กลุ่มที่ 1 “รู้รัก” การใช้ชีวิตเป็นคือรักเป็น รักแบบไหนคือมากเกินไป น้อยเกินไป รักและกตัญญูไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหน รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองจะไปได้กี่น้ำ วิทยากรกลุ่ม นางสาวจิราภรณ์ เผือกหลวง (ฟินแลนด์)

กลุ่มที่ 2 “รู้ฤทธิ์” ชีวิตครอบครัวไม่ได้มีแต่แง่หอมหวาน ในเวลาแห่งความขัดแย้ง คลื่นไม่ตรงกัน ภาษาเป็นอุปสรรค เราจะเรียนรู้ได้อย่างไรเพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส วิทยากรกลุ่ม นางจรรยา แซ่เจียง (อิตาลี)

กลุ่มที่ 3 “รู้จักชีวิต” ยุโรปคือชีวิตใหม่ เราจะใช้ชีวิตอย่างไรในแผ่นดินนี้โดยรู้เท่าทัน รู้เท่าเทียม รู้พิทักษ์ตน และมีความเป็นพลเมืองอย่างมีศักดิ์ศรี วิทยากรกลุ่ม ศาสตราจารย์หลุยส์ (ฝรั่งเศส พูดภาษาไทย)

15.30-16.00 น. อาหารว่าง

16.00-16.45 น. ผู้แทนกลุ่มนำเสนอความคิดเห็น-ข้อสรุปของกลุ่มต่อที่สัมมนาใหญ่ หัวข้อละ 10 นาที

16.45-17:00 น. พิธีปิดการสัมมนา โดยแขกผู้ใหญ่และเจ้าภาพ
นางน้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ และ นาย Olivier van de Winkel กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำนครมาร์แซย์

18.00-23.00 น. อาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง คอร์สอาหาร 3 อย่าง (จานแรก-จานหลัก-ของหวาน) ไวน์ประจำโต๊ะ น้ำดื่ม ชา-กาแฟ และบริการเสิร์ฟ
1. ผู้เข้าร่วมแต่งกายตามธีม “ฟากฟ้า ทะเลฝัน Sun and Sea“
2. การแสดงของเจ้าภาพ “Dance of Provence“
3. การแสดงแต่ละประเทศในหัวข้อ “การใช้ชีวิต (Savoir Vivre)“
4. การประกวดและตัดสินผู้ชนะการแต่งกายตามธีม “ฟากฟ้า ทะเลฝัน Sun and Sea“
5. การจับฉลากชิงรางวัล ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ปารีส-กรุงเทพฯ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง)

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

08.00-14.00 น. ทัศนศึกษาที่เมือง Cassis เมืองโรแมนติกชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน ล่องเรือชมผา Les Calanques
แวะส่งที่สนามบินมาร์แซย์ (รายละเอียดจะแจ้งภายหลัง)
แวะส่งที่สถานีรถไฟ Marseille St. Charles (รายละเอียดจะแจ้งภายหลัง)

ทีมงาน
พิธีกร สุนิตา ฉัตรแก้ว บัคคู (ฝน)
ทิมโมที พรหมพันธุ์ เฮ็นเดอร์สัน (ทิม)
ผู้ประสานงาน น้ำทิพย์ เสน่หา ฟิโชท์ (เหม่ง)
สุนิตา ฉัตรแก้ว บัคคู (ฝน)
พจณี เรอโนซ์ (จุ๋ม)
จรรยา แซ่เจียง (เบียร์)
จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ (ป๊อก)

ข้อมูลการเดินทางในมาร์แซย์ (คลิ้กที่นี่ รายละเอียดการเดินทางในเมืองมาร์แซย์)
1. การเดินทางไปกลับสนามบินเข้าเมือง
2. การเดินทางจากสถานีรถไฟไปที่ประชุม
3. แนะนำโรงแรมที่พักใกล้ที่ประชุม

การสมัครเข้าประชุม
(สมาชิกสามารถกรอกความจำนงค์ออนไลน์ได้ที่ ใบสมัครร่วมประชุม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

Message us