ปีใหม่-ระเบียบใหม่ในสวิตฯ

ปีใหม่ 2562 และกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่สวิตเซอร์แลนด์

ขึ้นปีใหม่ 2562 สวิตเซอร์แลนด์มีคณะรัฐบาลกลางชุดใหม่ นอกจากนั้นแล้วปีใหม่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ หรือระบบใหม่ ๆ ด้วยนะคะ มาดูกันซิว่ารัฐบาลกลางให้ของขวัญปีใหม่อะไรบ้างต่อประชาชนด้วยกันค่ะ

การไปรษณีย์

ประชาชนจะเข้าถึงบริการไปรษณีย์ได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่นบริการรับส่งข่าวสาร บริการรับส่งพัสดุ และบริการธุรกรรมการชำระเงิน องค์การไปรษณีย์ต้องรับประกันว่าอย่างน้อย 90% ของประชากรทุกรัฐสามารถเข้าถึงบริการไปรษณีย์ได้ภายใน 20 นาที นอกเหนือจากนั้นองค์การยังมีหน้าที่เปิดที่ทำการไปรษณีย์หรือจัดให้มีบริการไปรษณีย์ในเขตเมืองและชานเมืองหนึ่งแห่งต่อประชากร 15,000 คน

ระบบสวัสดิการ “หลักเสาที่หนึ่ง”

คนไทยจะเรียกกันว่า “เงินเกษียณ” ซึ่งไม่ตรงทีเดียว แต่เป็นที่เข้าใจกันว่าจะได้รับตามปกติเมื่อผู้ชายอายุครบ 65 ปีและผู้หญิงครบ 64 ปี คนที่จ่ายค่าประกัน “หลักเสาที่หนึ่ง” มาครบถ้วน จะได้รับอย่างน้อยที่สุดเดือนละ 1,185 ฟรังก์สวิส อย่างมากที่สุด 2,370 ฟรังก์สวิส สามีภรรยารวมกันไม่เกิน 3,555 ฟรังก์สวิส สำหรับคนที่ได้รับน้อยกว่าไม่ต้องตกใจ เพราะมีกองทุน “สวัสดิการเพิ่มเติม” เพิ่มให้ถึงระดับที่ควรมีเพื่อการดำรงชีวิตค่ะ

ระบบสวัสดิการ “หลักเสาที่สอง” (“เงินสะสมบังคับ”)

ลูกจ้างมีสิทธิ์จ่ายเงินสวัสดิการ “หลักเสาที่สอง” เมื่อมีเงินเดือนมากกว่า 21,330 ฟรังก์สวิสต่อปี ที่มีการคำนวณใหม่เพราะรัฐบาลกลางปรับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุให้มากขึ้นตามค่าครองชีพตามที่เล่ามาแล้วนะคะ

ระบบสวัสดิการ “หลักเสาที่สาม”

หมายถึงเงินสะสมเพิ่มเติมตามความสมัครใจ (3a) เพิ่มจำนวนเงินสะสมปลอดภาษีได้ปีละ 6,826 ฟรังก์สวิส ส่วนคนที่ไม่มีเงินสะสม “หลักเสาที่สอง” เช่นคนที่ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถจ่ายเงินปลอดภาษีเข้าบัญชีสะสมตามความสมัครใจ “หลักเสาที่สาม” นี้ได้เช่นกัน สูงสุดปีละ 34,128 ฟรังก์สวิสถ้วน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (“แหวต”)

นักล่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ราคาย่อมเยาอาจต้องควักกระเป๋าเงินลึกหน่อยนะคะ เพราะร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้สมาพันธรัฐสวิสนับจากมูลค่าการซื้อขาย 100,000 ฟรังก์สวิสขึ้นไป ทางคนขายก็มาเรียกเก็บเอาจากคนซื้อโดยวิธีขึ้นราคารวม “แหวต” เข้าไปด้วย รัฐบาลของสมาพันธ์คาดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทออนไลน์ในต่างประเทศได้ปีละประมาณ 20 ล้านฟรังก์สวิสทีเดียวค่ะ

การซื้อขายยา

เดี๋ยวนี้สามารถซื้อยาบางชนิดโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ เช่น ยาแก้แพ้ไข้ละอองฟาง บางยี่ห้อแต่ก่อนต้องมีใบสั่งจากหมอ

วิทยุและโทรทัศน์

ทุกบ้าน ทุกครัวเรือนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวิทยุและโทรทัศน์ ไม่ว่าจะมีเครื่องรับการสื่อสารทางวิทยุหรือโทรทัศน์หรือไม่ เพราะสมัยนี้ระบบดิจิตอลนี่ทุกคนได้รับบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านคอมพิวเตอร์ ก็ได้ หากเสียเวลานับเครื่องและอาจนับไม่ครบ บริษัท Serafe ได้รับมอบหมายให้เก็บค่าธรรมเนียมบ้านละ 365 ฟรังก์สวิสต่อปี

ระบบจ่ายเงินทดแทนการเป็นทหาร

นอกจากคนที่ไม่เป็นทหารแล้ว คนที่เลื่อนการเข้าโรงเรียนฝึกทหารใหม่ก็ต้องจ่ายเงินทดแทนระยะที่ขาดไปหลังจากจบจากโรงเรียนฝึกทหารใหม่แล้วเช่นกัน ภาระการเป็นทหารจะมีระยะระหว่างอายุ 19 ถึง 37 ปี จะมีการเรียกเก็บเงินทดแทนมากที่สุด 11 ครั้ง ทหารและคนที่ทำหน้าที่พิทักษ์พลเมืองทดแทนการเป็นทหารที่ถูกปลดตามระเบียบแต่ยังปฏิบัติงานไม่ครบตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ต้องจ่ายเงินทดแทนระยะเวลาที่ขาดไปด้วย

การขอลบรายการหนี้สินออกจากประวัติ

ใครคิดว่าตัวเองโดนแจ้งทวงหนี้โดยไม่มีเหตุผล สามารถยื่นเรื่องขอทราบเหตุและผลตามกฎหมายได้ แจ้งแล้วพอได้รับคำสั่งให้ชำระหนี้แล้ว สามเดือนก็จะมีสิทธิ์ขอให้สำนักงานกองหนี้สินลบชื่อออกจากทะเบียนลูกหนี้ได้ ทางเจ้าหนี้มีหน้าที่ต้องแจ้งยืนยันการทวงหนี้ภายใน 20 วัน โดยขอให้ดำเนินคดี ถ้าไม่แจ้งนายทะเบียนสำนักงานหนี้สินจะลบชื่อลูกหนี้ออกจากทะเบียนเลยค่ะ

การรักษาพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุ

ถึงทุกวันนี้ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลมักย้ายไปอยู่ตามสถาบันรักษาพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุนอกรัฐที่อยู่อาศัยไม่ได้ง่าย ๆ เพราะไม่ชัดเจนว่ารัฐไหนมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป รัฐบาลสมาพันธ์กำหนดว่ารัฐที่ผู้สูงอายุเคยอาศัยอยู่มาก่อนเข้าพักที่สถานพยาบาล (ในอีกรัฐหนึ่ง) ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถรับผิดชอบเองได้ รัฐที่รับผิดชอบอาจกำหนดจำนวนเงินสูงสุดไว้ได้ด้วย

กองทุนช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ

คนที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมสามารถยื่นเรื่องขอค่าชดเชยหรือค่าทำขวัญได้ภายในห้าปี จำนวนสูงสุดตั้งไว้ที่ 70,000 ฟรังก์สวิสสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 35,000 ฟรังก์สวิสสำหรับญาติ และ 120,000 ฟรังก์สวิสเป็นค่าทำขวัญ แต่ในกรณีที่อาชญากรรมเกิดในต่างประเทศจะไม่มีการจ่ายเงินชดเชยหรือทำขวัญจากทางการสวิส

อนุญาตให้เล่นเกมออนไลน์

กฎหมายการพนันใหม่อนุญาตให้เล่นรูเล็ต แบล็กแจ็คและโป๊กเกอร์ออนไลน์ได้ ขอใบอนุญาตจัดแข่งโปกเกอร์วงเล็ก ๆ นอกโรงพนันก็ได้ การเดิมพันกีฬาสด ๆ ได้หลังจากการเล่นเริ่มแล้ว การพนันที่มีเจ้ามือ เจ้ามือต้องลงการแทงและกำหนดส่วนอัตราเดิมพันได้ไว้อย่างคงที่และเป็นระบบ การฉ้อโกงเดิมพันกีฬา มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี

ใบขับขี่และผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุครบ 75 ปีที่ยังมีใบอนุญาตขับขี่อยู่ จะได้รับหนังสือเชิญตรวจสุขภาพเพื่อพิจารณาว่า ยังสามารถขับขี่ยานยนต์ได้เองหรือไม่

สำนักงานพิทักษ์เด็กและผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

ครู นักพัฒนาสังคม รวมถึงคนที่ทำงานใกล้ชิดหรือเกี่ยวพันกับเด็ก เช่น พนักงานสถานเลี้ยงเด็ก เป็นต้น ถ้าสงสัยว่ามีภัยคุกคามเด็กภายใต้การดูแล หรือเด็กได้รับอันตราย จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพิทักษ์ ฯ
ส่วนการรับหน้าที่ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงครอบครัวหรือคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแนะนำนั้น เป็นการรับตามความสมัครใจเท่านั้น ไม่มีการบังคับจากทางการอีกต่อไป

Photo credit: Switzerland today