ผู้ประกอบการเยอรมัน

ที่ยุโรปนับว่าช่องว่างระหว่างเจ้านายเเละลูกน้องน้อยมาก ทุกคนเสมอภาคกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไร สามารถออกความคิดเห็นถูกผิดได้ทุกเรื่องไม่ต้องกลัวว่าใครใหญ่กว่า

Pok Sornkaew

1 ตุลาคม 2561
Message us