ปลดปมในใจ สิ่งที่ใช่ก็มา

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว พ่อเขาลืมไปหมดแล้ว แต่คนที่จำคือเธอ และคนที่ทุกข์ก็คือเธอ

นักเขียนรับเชิญ

8 มิถุนายน 2563
Message us