ชีวิตหลายแผ่นดิน

ปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจของเราก็คือ เรามีบ้านและที่ดินของเราเอง เราไม่มีใครต้องห่วงใยในทั้งสองประเทศมากมาย เรายังอยู่ในวัยที่พอจะเดินทางไปกลับได้ทุก ๆ 6 เดือน

Pok Sornkaew

23 กันยายน 2561
Message us