เลี้ยงลูกด้วยความรักความเข้าใจ

การเลี้ยงลูกด้วยการสอนและกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการเล่น การกิน กิจวัตรส่วนตัว การใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีและสร้างความรักผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก

นักเขียนรับเชิญ

18 ธันวาคม 2565
Message us