เรียนไป-ทำงานไป-ในฝรั่งเศส

Les alternants คือ คนที่ทำงานไป-เรียนไป แต่จริง ๆ สถานะคือมนุษย์เงินเดือน ถือเป็นสัญญาจ้างประเภทหนึ่ง ถือว่าจ้างพนักงานแล้วส่งให้เรียน ไม่ใช่จ้างนักเรียนมาทำงาน

Pok Sornkaew

7 มกราคม 2562
Message us