Suffrage-สิทธิออกเสียง

ผู้ว่าราชการประเทศนิวซีแลนด์ลงนามในกฎหมายผ่านสภาให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งได้ตามกฎหมายเมื่อ 126 ปีที่ผ่านมา จึงนับเป็นประเทศแรกในโลกที่ผู้หญิงได้รับสิทธิเท่าเทียมผู้ชายให้เลือกผู้แทนของตัวเองได้ หรือว่าง่าย ๆ มีสิทธิเลือกตั้งนั่นเอง

Pok Sornkaew

26 มกราคม 2562
Message us