ยืดและหยุ่น…นี่คือหญิง

“Resilience” เป็นศัพท์ที่ใช้ในทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายคุณสมบัติของจิตใจที่สามารถฟื้นคืนได้แม้ต้องผ่านความยากลำบาก

Pok Sornkaew

16 สิงหาคม 2562

จงล้มไปข้างหน้า

ชีวิตมีขึ้นมีลงคะ…ไปเร็วมาเร็วจริง ๆ สิ่งที่นำมาอัพเดทวันนี้ อาจเปลี่ยนทัศนคติในการค้นหาตัวเองให้กับอีกหลายท่าน….

นักเขียนรับเชิญ

15 สิงหาคม 2562
Message us