ผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567: การบรรยายทางแอพพลิเคชั่นซูม โดย คณะอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุด หัวข้อ “ข้อกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการสมรส – อยู่กันอย่างกลมเกลียว แยกกันอย่างมั่นใจ” (ผู้ดำเนินรายการ – วันทนา โรเช่ท์ / จรรยา แซ่เจียง / จงเจริญ ศรแก้ว กริมสมันน์ จำนวนผู้เข้าร่วม 93 คน) 

Message us