Dog Groomer อาชีพใหม่ในฝัน

ลูกค้ารายแรกเป็นน้องหมาพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เป็นทรงที่ฝึกตัดเยอะสุดตอนเรียน แต่น้องยังเด็ก ยังไม่นิ่ง และไม่ชอบให้หวี ก็ต้องใช้เวลาและความอดทน แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี เจ้าของชอบและยังเป็นลูกค้าอยู่จนถึงตอนนี้

นักเขียนรับเชิญ

2 กุมภาพันธ์ 2566

เลี้ยงลูกด้วยความรักความเข้าใจ

การเลี้ยงลูกด้วยการสอนและกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการเล่น การกิน กิจวัตรส่วนตัว การใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีและสร้างความรักผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก

นักเขียนรับเชิญ

18 ธันวาคม 2565
1 2 6
Message us