เลี้ยงลูกด้วยความรักความเข้าใจ

การเลี้ยงลูกด้วยการสอนและกระตุ้นพัฒนาการอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการเล่น การกิน กิจวัตรส่วนตัว การใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข ทำให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีและสร้างความรักผูกพันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่กับลูก

นักเขียนรับเชิญ

18 ธันวาคม 2565

ปลดปมในใจ สิ่งที่ใช่ก็มา

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้ว พ่อเขาลืมไปหมดแล้ว แต่คนที่จำคือเธอ และคนที่ทุกข์ก็คือเธอ

นักเขียนรับเชิญ

8 มิถุนายน 2563

จากใจลูกติดแม่

หนูรักแม่ แต่หนูก็รู้สึกว่าแม่ทำชีวิตของหนูพัง หนูรู้สึกว่าถ้าไม่มีแม่อยู่ใกล้ ชีวิตหนูคงจะมีความสุข

นักเขียนรับเชิญ

6 เมษายน 2563
1 2 3
Message us