ผลงานประจำปี 2016

บันทึกกิจกรรมและการทํางานของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป พ.ศ. 2559

5-7 กุมภาพันธ์ บรัสเซลส์ เบลเยี่ยม ภาคีเบลเยี่ยมจัดสัมมนากับคณะวิทยากรของสํานักงานอัยการสูงสุด กฎหมายไทยที่คนไทยในต่างประเทศควรทราบ

7-9 มีนาคม ปารีส ฝรั่งเศส ผู้แทนเครือข่ายฯ ร่วมงานวันสตรีสากลของภาคีฝรั่งเศส

1-3 เมษายน คาแซร์ตา อิตาลี ภาคีอิตาลีจัดสัมมนา ผิดเป็นครู

9 เมษายน คัวร์ สวิตฯ ภาคีสวิสจัดงานประจําปี

12 เมษายน คัวร์ สวิตฯ ผู้แทนเครือข่ายฯ ร่วมเตรียมการอภิปราย นานาศาสนา

30 เมษายน เกาะไมเนา เยอรมนี ทัศนศึกษาประจําปีของภาคีสวิส

11 พฤษภาคม เบิร์น สวิตฯ ผู้แทนภาคีสวิสเข้าคารวะเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงเบิร์น

27-29 พฤษภาคม แฮมเบิร์ก เยอรมนี ร่วมงานแซยิดของรองประธาน

4 มิถุนายน คัวร์ สวิตฯ ร่วมกิจกรรมวันเปิดสํานักงานของสํานักงานส่งเสริมบูรณาการชีวิต

23 มิถุนายน วัดไทย นอร์เวย์ ร่วมสัมมนาโดยวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต

24-26 มิถุนายน ออสโล นอร์เวย์ ประชุมและสัมมนาประจําปี “พราวเยาวชนไทยในต่างแดน”

11-15 กรกฎาคม กรุงเทพฯ ประสานงานโครงการเยาวชนคืนถิ่นของกระทรวงวัฒนธรรม

25-29 กรกฎาคม กรุงเทพฯ สัมมนาประจําปีโดยวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต

26-28 สิงหาคม เบอร์ลิน เยอรมนี ร่วมการสัมมนา Destination EU ของ Amnesty for Women

1/8 ตุลาคม คัวร์ สวิต ฯ ภาคีสวิสจัดสอน “รู้ไว้ใช่ว่า…. ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์”

8 ตุลาคม ลูเซิร์น สวิต ฯ ภาคีลูเซิร์นจัดงานสมาคม

13 ตุลาคม ทุกภาคี ร่วมถวายบังคมลาอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลทื ๙

3 พฤศจิกายน คัวร์ สวิต ฯ ร่วมอภิปราย นานาศาสนา

11-13 พฤศจิกายน ซอเรนโต อิตาลี สัมมนาและต้อนรับคณะผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ

25-27 พฤศจิกายน บูดาเปสต์ ฮังการี ประชุมเตรียมงานประชุมและสัมมนาประจําปี

29 พฤศจิกายน เบอร์ลิน เยอรมนี ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

12-16 ธันวาคม แดลลัส สหรัฐ ฯ ร่วมประชุมและอภิปราย ความไม่เสมอภาคทางเพศ

17 ธันวาคม คัวร์ สวิต ฯ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุท้องถิ่น

(ข้อมูลจากสารสตรี 2017)

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ บันทึก

Message us