ขุมทรัพย์ทางภาษา

ความฝันนั้น คือเรียนเขียน ต่างภาษา
สุดท้ายมา พาเข้าใจ ความคิดเห็น
ความเป็นไทย ภาษาไทย นั้นจำเป็น
ดั่งเฉกเช่น จิตวิญญาณ ติดตัวมา

นักเขียนรับเชิญ

16 มิถุนายน 2563
Message us