ขุมทรัพย์ทางภาษา

ขุมทรัพย์ทางภาษา โดย กวีหญิง ณ กรุงกรีก

เคยหลงใหล ฝันใฝ่ ภาษาฉัน
เยอรมัน อังกฤษ ไทย ใช้สับสน
กรีกก็มา เพิ่มเติม เริ่มปะปน
ความเป็นคน วนเปลี่ยน เพียรเรียนเอา

เรียนภาษา ต่างชาติ นั้นต้องกล้า
พัฒนา ความรู้ ไม่ให้เขลา
ต้องทันโลก ก้าวไกล แต่วัยเยาว์
แล้วนำเอา ความเป็นไทย ไปให้ไกล

ใช้ภาษา ต่างวาจา ไว้สื่อสาร
เรียนรู้การ พัฒนา ในทุกสาย
ภาษาไทย ความเป็นไทย อยู่ในกาย
เผยแพร่ไป ได้ไกล เพราะพูดเป็น

ความฝันนั้น คือเรียนเขียน ต่างภาษา
สุดท้ายมา พาเข้าใจ ความคิดเห็น
ความเป็นไทย ภาษาไทย นั้นจำเป็น
ดั่งเฉกเช่น จิตวิญญาณ ติดตัวมา

ภาษาไทย ความเป็นไทย เอกลักษณ์
ล้วนประจักษ์ วัฒนธรรม อันล้ำค่า
ความดีงาม มารยาท กริยา
ตราตรึงมา เป็นขุมทรัพย์ อยู่กับใจ

จะก้าวไป ที่ไหน บนโลกกว้าง
ระหว่างทาง ติดตาม อย่าให้หาย
ความเป็นไทย ติดตัวไว้ ไม่ให้คลาย
แล้วเจ้าไซร้ จะเข้าใจ ถึงตัวตน

อาจต่างบ้าน ต่างเมือง ต่างภาษา
ปรับตัวมา ให้เข้ากัน อยู่หลายหน
สุดท้ายถึง เข้าใจ ความเป็นคน
มีตัวตน ในภาษา อยู่กับตัว

กวีหญิง ณ กรุงกรีก
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

แรงบันดาลใจ อเมซิ่ง ไทยแลนด์

….
กวีหญิง ณ กรุงกรีก
อดีตเกรียนคีย์บอร์ด กลับใจ☺️

เครดิตภาพ https://www.pexels.com/photo/yellow-tassel-159581/

Message us