ชีวิตที่มีหลายบ้าน…อะไรคือจุดเกาะเกี่ยว

บ้าน คือ สถานที่ ถิ่นอาศัย อาคาร สิ่งที่จับต้องได้ พื้นดินใต้อุ้งเท้า ดินฟ้าอากาศ คือ สิ่งที่คิดถึงแล้วรู้สึกเป็นตัวเรามากที่สุด อาจทั้งรูปธรรมและเป็นนามธรรม

Pok Sornkaew

6 มีนาคม 2565
Message us