ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 4

ถนนชนบทมีแพะบ้าง วัวบ้าง สุนัขบ้าง เด็กวิ่งเล่นบ้าง แม่บ้านเอาหญ้าฟางมาตากบนพื้นถนนบ้าง

Pok Sornkaew

5 กันยายน 2563
Message us