ทักษะเพื่อชีวิตต่างแดน

ทักษะ หมายถึง ความชำนาญจากการที่เราได้เรียนรู้และลงมือทำแล้วจนเชี่ยวชาญระดับหนึ่ง จนไม่ต้องอาศัยการศึกษาวิธีการอีกต่อไป

นักเขียนรับเชิญ

21 กันยายน 2562
Message us