ผู้หญิงอย่าหยุดสวย

เป็นผู้หญิงให้สนุก

“เป็นผู้หญิง อย่าหยุดสวย” ฉันจำคำพูดของใครมาก็ไม่รู้ แต่ดูจะกลายเป็นคัมภีร์การใช้ชีวิตแบบหญิง ๆ ของฉัน