TWNE Meeting 2018 “เพื่อรัก เพื่อสุข”

เชิญร่วมการประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี 2561/2018 ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (TWNE) “เพื่อรัก เพื่อสุข” พบรัก เลี่ยงยักษ์ เมื่อคืนสู่ไทย วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561/2018 ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แฮมเบิร์ก นครแฮมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Pok Sornkaew

24 พฤศจิกายน 2560
Message us