ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 10

เด็กชายเด็กหญิงจบออกมามีงานทำเกือบทั้งหมด แต่ระยะหนึ่งก็ถูกลอยแพ เพราะงานตัดเย็บอุตสาหกรรมนั้นไม่แน่นอน

Pok Sornkaew

11 กันยายน 2563

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 8

ประเทศนี้ก้าวหน้าเรื่องจิตบำบัดผู้ตกเป็นเหยื่อ การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ศูนย์ข้อมูลเด็ก และงานกับสตรีหม้าย

Pok Sornkaew

11 กันยายน 2563
Message us