ลีลาชีวิต (สารสตรี ๒๕๕๘)

เพื่อนคนไทยจำนวนมากกว่าที่ไม่เคยปฏิเสธความเป็นจริงทั้งในอดีตและปัจจุบัน เธอนำ “ลีลารวดร้าว” ในอดีตมาเป็นบทเรียนในการมองไปเบื้องหน้าอย่างทรนง นี่แหละคือ ชีวิตที่มี “ลีลาศักดิ์ศรี” อย่างแท้จริง

Pok Sornkaew

2 กุมภาพันธ์ 2562
Message us