รายงานประชุมสามัญ 2021

การประชุมจัดขึ้นทางซูม มีสมาชิก ตัวแทนภาคี กรรมการ-ผู้ประสานงานประเทศ และกรรมการบริหาร เข้าร่วม 43 ท่านจาก 14 ประเทศ

Pok Sornkaew

6 มิถุนายน 2564
Message us