เครือข่ายฯครบรอบ 10 ปี ณ พ.ศ. 2555

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ดร. พัทยา เรือนแก้ว ประธานสมาคมธารา ริเริ่มการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนไทยจากประเทศต่าง ๆ ในภาคพื้นยุโรป อาสาสมัครจากฝรั่งเศส เดนมาร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ หารือแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของการทำงานเพื่อชุมชนไทย

องค์ประชุมเล็งเห็นว่า การสร้างเครือข่ายจะช่วยการทำงานเพื่อหญิงไทยและคนไทยในยุโรปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครือข่ายจะเป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจแก่กัน แลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ตลอดถึง เป็นกำลังสำคัญและหนักแน่นในการต่อรองกับทางการและหน่วยงานอื่น ๆ

อุดมคติและความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนไทยเข้มแข็งในยุโรปนี้ นำสู่การประกาศตั้งเครือข่ายอันเป็นที่มาของ “เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป” เนื่องในโอกาสการประชุมระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

การประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2555 คือ วโรกาสที่เพื่อน ๆ สมาชิกและผู้หวังดีสนับสนุนเครือข่ายฯจะได้มาพบปะ ร่วมจับมือฉลองความสำเร็จของความสามัคคี ฉลองความมุ่งมั่นร้อยใจต่อต้านอุปสรรค ฝ่าฟันมรสุมร้าย รวมถึงเป็นโอกาสประเมินผลการประสานงานพร้อมกระชับสัมพันธไมตรีอันมีค่ายิ่ง

สำคัญที่สุดคือการพบเพื่อร่วมกันวางแบบแผนและวิสัยทัศน์ของเครือข่ายฯในอนาคต

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์


ประชุมและสัมมนาประจำปีของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป (สรุป ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2543- 2545 (หรือ ค.ศ. 2000-2002) : ประชุมหารือ ก่อนก่อตั้งเครือข่ายฯ ณ การประชุมที่ประเทศเยอรมนี และจดทะเบียนเป็นสมาคมที่ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) : ประกาศตั้งเครือข่าย ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) : แถลงการร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาฯ กรมยุโรป กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) : ประชุมทบทวนโครงสร้างของเครือข่ายฯและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารยุคใหม่ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “กลีบกุหลาบและหนามแหลม บนเส้นทางชีวิตของเยาวชนไทยในยุโรป” ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “การส่งเสริมศักยภาพของหญิงไทยในยุโรป” ที่เมืองซอเรนโต ประเทศอิตาลี

พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ความมั่นคงเข้มแข็งของหญิงไทยและครอบครัว ในยุโรป Strength and Glory of Thai Women and their Families in Europe” ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ร้อยใจภาษาไทยในยุโรป Teaching and Learning Thai in Europe” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “สายใยวัฒนธรรม Quantum of Cultural Challenge” ณ กรุงเวนิส ประเทศอิตาลี

พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “สรรค์สร้างไทย แก้ไขปัญหาสังคม Social Counselling – Let’s make a Difference!” ณ กรุงเบอร์ลิน สาธารณรัฐเยอรมนี

พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “พ่อแม่รักลูก… ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่รัก Kid’s (R)Evolution” ณ เมืองคาแซร์ตา ประเทศอิตาลี

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “กลับบ้านเรา… รัก(ยักษ์)รออยู่ Home Sweet Home… or Paradise Lost?” ที่เมืองเลเดน เนเธอร์แลนด์

พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ลีลาชีวิต Lost in integration” ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส

พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “พราวเยาวชนไทยในต่างแดน Thai Youth Abroad: Success and Spectre” ที่กรุงออสโล นอร์เวย์

พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “ดีต่อใจ Get momentum to empower” ที่กรุงบูดาเปสต์ ฮังการี

พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “เพื่อรัก เพื่อสุข Home, where the heart is…..” ที่นครฮัมบูร์ก เยอรมนี

พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) : ประชุมสามัญและสัมมนาประจำปี “นวัตกรรมชีวิต Two lives, One world.” ที่นครซูริก สวิตเซอร์แลนด์