ผู้หญิงกับความรู้สึกผิด

เพื่อน ๆ เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ทำอะไรก็อยากให้ถูกใจ ถูกต้อง ถูกอารมณ์คนอื่น ครั้นพอไม่เป็นเช่นนั้น ก็อดรู้สึกผิดไม่ได้ เอาไปคิดเสียใจเป็นวัน ๆ ทั้ง ๆ ที่ผลลัพธ์นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง และตัวเองก็คิดว่าได้ทำดีที่สุดแล้ว

BradWit

5 พฤษภาคม 2560