Pok Sornkaew

19 ธันวาคม 2565

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 11

การค้ามนุษย์ทำลายอนาคตเด็กและชาติ เป็นวงจรแห่งการเอาเปรียบที่ไร้ความปรานี ทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์

Pok Sornkaew

21 มีนาคม 2565
1 2 5
Message us